12 věcí, které byste měli vědět o servisních jednotkách R 1234yf

Znovu a znovu vidíme, že jsou na trhu nabízené jednotky pro servis klimatizací, které nesplňují technické požadavky pro použití chladiva R 1234yf.

Zde je uvedeno několik věcí, které byste měli zvážit, abyste byli na bezpečné straně:

Plně automatický vlastní test

Servisní jednotky R 1234yf podléhají speciálním bezpečnostním předpisům. Chladivo nesmí unikat do atmosféry, proto systém ASC 5500RPA od společnosti WAECO automaticky provádí v pravidelných intervalech kontrolu úniků. Tím je zajištěno, že případné malé úniky v systému nezůstanou nezjištěny.

Servisní spojky s čisticí ventilací

Servisní přípojky klimatizací R 1234yf jsou odlišné od přípojek v systémech R 134a. Tím je vyloučeno riziko záměny při připojování servisního zařízení. Servisní přípojky systémů R 1234yf musí mít tak zvané „odvětrávání“, aby bylo zajištěno, že z klimatizace neunikne žádné chladivo v případě, že máte vadný ventil Schrader.

Jasně rozpoznatelné servisní zařízení

Servisy klimatizací budou mít v budoucnosti pravděpodobně dvě různé jednotky pro servis klimatizací, protože chladiva R 134a a R 1234yf nejsou navzájem kompatibilní. Aby nedocházelo od začátku k záměnám, rozdíly mezi jednotkami by měly být jasně patrné.

Odlučovač oleje pro identifikátor plynu

To vás chrání před nákladnými opravami! Klikněte zde pro další informace.

Integrovaná analýza chladiva / bezpečný a hladký průběh procesu

Chladivo R 1234yf je velmi citlivé na znečištění jinými chladivy. Proto je povinné používání zařízení pro provádění analýzy za účelem kontroly čistoty chladiva. Můžete ušetřit čas, pokud je nástroj analýzy již integrovaný v servisní jednotce. Rovněž je to bezpečnější, protože analýza je prováděna automaticky.

Nízké emise

Nízkoemisní technologie zamezuje expozici personálu servisu nezákonně vysokým koncentracím R 1234yf.

Externí odložení zapnutí

Chladivo R 1234yf je za určitých podmínek hořlavé. Proto je při spuštění systému aktivován nejprve externí ventilátor. Poté, co je externí ventilátor v chodu 35 sekund, do systému je připojeno napětí. To zaručuje, že v systému není žádná hořlavá směs ve chvíli zapojení elektrických komponent.

Externí ventilace

Před spuštěním systému je servisní jednotka vyvětrána stiskem vypínače. Pro tento účel má systém ASC 5500RPA v základně velké větrací otvory. Smysl má pouze použití externího ventilátoru, který vhání čerstvý vzduch dovnitř, protože ventilátor namontovaný uvnitř by mohl být příčinou vzniku hořlavé směsi.

Speciální filtr se snadnou údržbou

Elektronický indikátor výměny filtru: po regeneraci určitého objemu chladiva systém automaticky ohlásí, že je čas vyměnit filtr. Filtr je přístupný zvenku pro snadnou údržbu.

Získejte všechno z jednoho zdroje

Nestačí jen vlastnit jednotku pro servis klimatizací a mít na skladě chladivo. Dobrý dodavatel bude nabízet také veškerý spotřební materiál pro servis klimatizací, například oleje a aditiva pro detekci úniků. Mějte na paměti, že oleje PAG a esterové oleje pro R 134a nejsou vhodné k použití v klimatizačních systémech R 1234yf!

Předcházejte nákladným ztrátám chladiva

Lze očekávat, že cena za R 1234yf bude výrazně vyšší než cena za R 134a – další důvod, proč předcházet ztrátám chladiva. Konvenční jednotky pro servis klimatizací mohou ztrácet až 100 gramů chladiva v rámci jednoho použití na vývěvě a během regenerace oleje. Tohle všechno je v případě modelu ASC 5500RPA od firmy WAECO zcela odlišné. Na základě nízkoemisního principu má tento model ztráty chladiva blížící se k nule %.

Přípojka pro externí regeneraci chladiva

Profesionální standard

Už roky je ASC od WAECO zkratkou pro výtečnou kvalitu a špičkovou technologii zařízení pro klimatizace. Tato řada je neustále zlepšována a doplňována pro splnění budoucích požadavků. Všechny servisní jednotky ASC jsou zcela moderní a plně automatické

Buďte úspěšným profesionálem na klimatizace

Používejte naši všestrannou řadu zařízení pro servis a opravy automobilových klimatizačních systémů a udělejte ze své společnosti efektivní a úspěšný servis klimatizací. Lední medvěd Eddie vám poskytuje podporu v podobě užitečných informací a propagačních materiálů, se kterými budete napřed před konkurencí o délku Eddieho nosu!

KONTAKTUJTE NÁS

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji

Email: bratislava@dometic.com
Tel: +421 2 45 529 680
Fax: +421 2 45 529 680
Net: www.dometic.cz