Vuodonetsintä

Vuodonetsintä – seitsemän menetelmää vuotojen etsintään

Vuodonetsintä on kuuma puheenaihe kaikissa ilmastointilaitteiden huoltoliikkeissä – eikä liittyen ainoastaan perinteisiin R 134a -järjestelmiin, vaan myös vaihtoehtoisiin kylmäaineisiin, kuten R 1234yf tai CO2. Tässä on yleiskatsaus seitsemään yleisimpään tapaan etsiä vuotoja, sekä suosituksia asiantuntijoiltamme.

1. UV-vuodonetsintä

Kylmäainekiertoon lisätään huoltolaitteella tai käsin erillinen fluoresoiva merkkiaine. Joissakin uusissa kuivaimissa merkkiaine on jo lisätty tehtaalla. Kun A/C-järjestelmän osia valaistaan UV-vuodonetsintälampulla, keltaisten UV-suojalasien läpi katsottuna vuotokohta loistaa kirkkaana. Menetelmä toimii jopa öljyn tahrimissa moottoritiloissa ja kohtuullisen välimatkan päästä. Toisin kuin vuodonetsintä formierkaasulla, UV-vuodonetsintä sopii pienimpiinkin vuotoihin. Etsittäessä tärinän aikana esiintyviä vuotoja tämä on ainoa toimiva menetelmä.
>> Katso tuotteet …

UV-vuodonetsintä
2. Typpi

Tässä menetelmässä ilmastointilaitteeseen tehdään ylipaine typellä tai alipaine huoltolaitteen tyhjiöpumpulla. Paine-eroon perustuva menetelmä soveltuu ensidiagnoosiin paljon vuotavien tai jo tyhjien ilmastointilaitteiden vuodonetsinnässä. Tällä tavoin voidaan vain todeta, että järjestelmässä on vuoto, mutta ei paikantaa vuodon sijaintia. Menetelmä soveltuu käytettäväksi vain sellaisilla huoltolaitteilla, jotka keskeyttävät prosessin automaattisesti, jos tyhjiöinti ei onnistu (kuten kaikki WAECOn ASC-laitteet). Jos prosessi etenee eikä virheilmoituksia synny, voit olla varma, että ilmastointilaite ei vuoda, ja täyttää siihen huoletta kylmäainetta. Kemikaalien käsittelyä koskevan lain mukaiset vaatimukset ovat tällaisessa tapauksessa täyttyneet.
>> Katso tuotteet …

Vuodonetsintä typellä
3. Vuodonetsintäkaasu

Formierkaasussa on 95 % typpeä ja 5 % vetyä. Menetelmä perustuu samaan periaatteeseen kuin elektroninen vuodonetsintä. Ero piilee siinä, että käyttäjän on täytettävä ilmastointilaite vuodonetsintäkaasulla kylmäaineen tyhjentämisen jälkeen. Valitettavasti tämä menetelmä vie runsaasti aikaa (noin 15 minuutin kuluttua vety on lähes kokonaan diffundoitunut ja sitä on lisättävä). Toinen haittapuoli on, että tarkastuksen voi tehdä vain pois päältä kytketyssä laitteessa. Moottorin käydessä syntyviä tärinävuotoja ei siis voida havaita. (Järjestelmä tarvitsee kylmäainetta toimiakseen, mutta vuodon takia sitä ei voi vielä täyttää!) Vuodonetsintä formierkaasun avulla edellyttää myös siistiä työympäristöä ja vakaita työolosuhteita (esimerkiksi täysin vedotonta korjaamoa).
>> Katso tuotteet …

4. Elektroninen vuodonetsintä

Elektroniset vuodonetsintäjärjestelmät löytävät pienimmätkin vuodot vaivatta. Mitta-anturin oikeanlainen käyttö joillakin ilmastointilaitteen alueilla on kuitenkin hankalaa tai vähintäänkin paljon aikaa vievää.
>> Katso tuotteet …

Elektroninen vuodonetsintä
5. Tyhjiötestaus

Täysin automaattinen Dometic WAECOn ilmastoinnin huoltolaitteissa
>> Katso tuotteet …

6. Yksinkertainen kuplatesti

Niin kutsuttu kuplatesti, eli vuodonetsintä vaahdon avulla, on yksi vanhimmista vuodonetsinnän menetelmistä. Nykyään se on harvoin käytetty, sillä pienet vuodot eivät löydy tällä menetelmällä.

7. Ultraäänellä toimiva vuodonetsintä

Vuodot löytyvät helposti ultraäänellä toimivalla Marksman Ultrasonic vuodonetsintälaitteella. Laitteessa on sisäinen melunhallinta (Internal Noise Control), mikä varmistaa, että ympäristön melu ei häritse sen luotettavaa käyttöä. Vuodon voimakkuusaste ilmaistaan viiden LED-valon näytöllä ja kuultavalla varoitusäänellä.
>> Katso tuotteet …

Vuototarkastus on välttämätöntä

Huoltoa tarvitsematon ilmastointilaite on haave, josta on luovuttu kauan aikaa sitten. Ilmastoinnin ammattilaiset tietävät, että käytännössä kaikista ilmastointijärjestelmistä vuotaa kylmäainetta. Kaikki vuodot eivät ole seurausta linjojen murtumista tai onnettomuuksissa syntyneistä vaurioista. Ehjästäkin ilmastoinnista vuotaa kylmäainetta putkien ja letkujen, ruuviliitosten, tiivisteiden yms. kautta. Tällaiset vuodot liittyvät erityisesti nykyaikaisiin ilmastointilaitteisiin, jotka sisältävät paljon vähemmän kylmäainetta kuin aiempien sukupolvien laitteet.

Vuotavan ilmastointilaitteen täyttäminen on vastoin lakia, sillä kylmäaine R 134a on ympäristölle haitallinen aine, jonka ilmastovaikutus on suuri. Kompressorivaurioiden estämiseksi vuototarkastukset ovat ajoneuvon omistajan etujen mukaisia.

Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä käytettävien kylmäainemäärien pienentyminen johtaa entistä tarkempien vuodonetsintälaitteiden tarpeeseen. Laadustaan tunnettu merkki, TRACER®, tarjoaa vakuuttavan ratkaisun: kirkkaasti hohtavat merkkiaineet ja pitkälle edistynyt, siniseen LED-valoon perustuva tekniikka.
Vasemmalla: kirkkaasti hohtava TRACER®- sauva sinisessä UV-LED-valossa. Nopea ja luotettava vuodonetsintä. TRACER®- tuotteiden UV-merkkiaine sekä lamppu sopivat täydellisesti yhteen. Oikealla: heikosti hohtava nimetön merkkiaine – mahdollisten vuotojen löytäminen on vaikeaa

UV-vuodonetsintä – ainoastaan yhteensopivalla UV-merkkiaineella!

PAG-öljystä ja PAO-öljystä koostuva seos ei muodosta tasaista öljykalvoa. Koska PAG-öljy on raskaampaa, se laskeutuu PAO-öljyn alapuolelle. Kun nesteet eivät ole liikkeessä, niiden erottuminen näkyy selvästi. Ilmastointilaitteen käynnistymisen aikana koostumukseltaan epätasainen seos saattaa vaurioittaa kompressoria. Koska erilaiset öljyt erottuvat toisistaan, ei kaikkiin tilanteisiin sopivaa UV-merkkiainetta voi olla olemassa. UV-merkkiaine sisältyy pohjaöljyyn. Jos erilaiset öljyt eivät sekoitu keskenään, ei myöskään UV-merkkiaine sekoitu 100-prosenttisesti eri öljyjen kanssa. Seurauksena UVmerkkiaine painuu öljystä läpi. Jos kompressoriöljy ja UV-merkkiaine sopivat toisiinsa täydellisesti, muodostavat ne vakaan ja tasaisen seoksen.

Näin ollen: Käytä aina toisiinsa sopivaa öljyä ja UV-merkkiainetta. Ei ole olemassa kaikkiin tilanteisiin sopivaa merkkiainetta.

Ammattilaiskäyttöön

WAECO ASC. Tämä kirjainyhdistelmä on jo vuosien ajan ollut parhaan laadun ja uraauurtavan tekniikan merkki ilmastoinnin huoltolaitteiden saralla. Kehitämme ja laajennamme laitevalikoimaamme jatkuvasti voidaksemme tulevaisuudessakin vastata alan uusiin haasteisiin. Kaikki ASC-sarjan laitteet ovat huippumoderneja täysautomaatteja

Menesty ilmastointialan ammattilaisena

Kattavan huolto- ja korjaamovalikoimamme avulla voit tehdä yrityksestäsi tehokkaan ja menestyvän ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huoltoliikkeen. Ota kaikki hyöty kattavasta osaamisestamme ja olet aina edelläkävijä!

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Dometic Finland Oy
Valimotie 15
00380 Helsinki

Email: myynti@dometic.fi
Puh: 020 7413220
Internet www.dometic.com