Leak detection

Lekkasjeregistrering – sju metoder for å spore lekkasjer

Lekkasjeregistrering er et hett tema i ethvert klimaverksted – og ikke bare for service på vanlige R 134a-klimaanlegg, men også systemer fylt med alternative kjølemidler, slik som R 1234yf eller CO2. Dette er en oversikt over de seks mest brukte metodene for å spore lekkasjer, pluss noen anbefalinger fra våre eksperter.

1. UV-lekkasjeregistrering

Et spesielt fluoriserende sporstoff sprøytes inn i kjølekretsløpet – enten via klimaserviceapparatet eller manuelt. Enkelte nye tørrermodeller er allerede utstyrt med slikt sporstoff fra fabrikkens side. Når klimaanleggets komponenter lyses opp med UV-lampe og sees gjennom gule UVbeskyttelsesbriller, fremstår lekkasjen som godt lyst opp. Synlighet sikres selv når det gjelder motorer dekket av olje, og selv på en viss avstand. Ulikt formeringsgassmetoden er UVlekkasjeregistrering også egnet for sporing av minimale lekkasjer. Når det gjelder vibrasjonslekkasjer er dette den eneste brukbare metoden.
>> Se produkter …

UV-lekkasjeregistrering
2. Nitrogen

Denne metoden involverer produksjon av positivt trykk ved nitrogen eller negativt trykk ved vakuum ved hjelp av klimaserviceapparatet. Lekkasjeregistrering ved differensialtrykk er i hovedsak egnet for innledende testing av kraftige lekkasjer eller også tomme anlegg. Det indikerer bare at systemet legger – ikke hvor lekkasjen befinner seg. Testing er bare mulig med klimaserviceapparater som automatisk stanser når det er umulig å generere et vakuum (f. eks. alle WAECO ASC-serviceapparater). Hvis prosessen fortsetter uten feilmeldinger kan du være sikker på at systemet ikke har noen lekkasje og kan fylles på med kjølemiddel. Kravene til kjemikalie-miljøvernforordningen blir overholdt.
>> Se produkter …

Nitrogen-lekkasjeregistrering
3. Sporings- eller formeringsgass

Formeringsgass består av 95 % nitrogen og 5 % hydrogen. Funksjonsprinsippet ligner på det for elektronisk lekkasjeregistrering. Forskjeller er at operatøren må fylle på anlegget med testgass når kjølemiddelet har blitt fjernet. Ulempen ved denne metoden er tiden den tar (etter 15 minutter har hydrogenet spredt seg nesten komplett og må erstattes). En annen ulempe er det faktum at testen finner sted når anlegget ikke går. “Vibrasjonslekkasjer” som oppstår mens motoren går, kan derfor ikke registreres. (Anlegget trenger kjølemiddel for å kunne gå, men det kan ikke fylles på nytt enda på grunn av lekkasjen!) Videre krever lekkasjeregistrering med formeringsgass rene og konstante omgivelsesforhold (f. eks. ingen trekk i verkstedet).
>> Se produkter …

4. Elektronisk lekkasjeregistrering

Det å finne veldig små lekkasjer er ikke noe problem for elektroniske lekkasjeregistreringssystemer. I noen avsnitt av klimaanlegget er det vanskelig å påføre målehodet korrekt, eller i det minste svært tidkrevende.
>> Se produkter …

Elektronisk lekkasjeregistrering
5. Vakuumkontroll

Helautomatisk med klimaserviceapparater fra Dometic WAECO
>> Se produkter …

6. Enkel bobletest

Det å se etter en lekkasje ved hjelp av såpeskum, den såkalte “bobletesten”, hører til de eldste metodene for lekkasjeregistrering. Den har dog blitt nærmest uvesentlig, da det er umulig å finne veldig små lekkasjer med denne metoden.

7. Ultralyd-lekkasjeregistrering

Sporing av en lekkasje er enkelt og praktisk med Marksman ultralyd-lekkasjedetektor. Utstyrt med et Internal Noise Control-system er dette verktøyet upåvirket av omgivelsesstøy, så det er også pålitelig i støyete omgivelser. Graden av lekkasje indikeres av et 5-LED-display og en ekstra varseltone.
>> Se produkter …

Lekkasjekontroll – en nødvendighet

Drømmen om et vedlikeholdsfritt klimaanlegg har blitt oppgitt for lenge siden. I disse dager aksepterer klimaanleggeksperter at kjølemiddeltap oppstår i så godt som hvert anlegg. Disse tapene resulterer ikke alltid fra revne kanaler eller skader etter ulykker. Selv fullstendig intakte anlegg mister noe kjølemiddel – gjennom kanal- og rørsystemet, skrueforbindelser, tetningsringer, etc. Slike tap berører særlig moderne anlegg som inneholder langt mindre kjølemiddel enn tidligere generasjoner anlegg.

Loven forbyr ny fylling av defekte klimaanlegg – R 134a er jo tross alt ansett for å være skadelig for miljø og klima. Regulære lekkasjesjekker er i kjøretøyeierens egen interesse for å forhindre skade på kompressor.

Synkende kjølemiddelfyllemengder i bilklimaanlegg innebærer nødvendigheten av mer sensitivt lekkasjeregistreringsutstyr. Det er her TRACER®, et kvalitetsmerke, byr på en overbevisende løsning med sine høyt fluoriserende additiver og moderne LED-blålys UV-teknologi.
Venstre: svært fluoriserende TRACER® stikker seg ut i lyset til LED-blålys UV-lampen – en sikker og pålitelig lekkasjeregistrering. Med TRACER®- produkter er UV-additivet og lampen perfekt koordinert. Høyre: svakt fluoriserende additivt av ukjent merke – en potensiell lekkasje kan bare såvidt registreres

UV-lekkasjeregistrering – alltid med det passende UV-additivet!

En PAG- og PAO-blanding danner ikke en konsistent oljefilm. Da PAG er tyngre, den legger seg under PAO-ene. En faseseparasjon er lett synlig i statisk tilstand. Under oppstartsdrift av klimaanlegget kan det oppstå uforenligheter i blandingen som kan forårsake skader på kompressoren. Gitt den tydelige faseseparasjonen av de to oljene kan det ikke forekomme noe slikt som et universelt UV-additiv. UV-additivet er inneholdt i en bæreolje. Hvis de ulike oljene ikke blander seg vil heller ikke UV-additivet blande seg 100 % med de to oljene. Konsekvensen er at den «siger gjennom». Hvis oljen og UV-additivet er en perfekt match vil UV-additivet forme en stabil og enhetlig blanding med kompressoroljen.

Fasit: Bland alltid rett olje med rett UV-additiv. Det finnes ingen allmenne løsninger.

Profesjonell standard

ASC fra WAECO er forkortelsen for utmerket kvalitet og toppaktuell teknologi innen serviceutstyr til klimaanlegg, og har vært det i mange år. Serien forbedres kontinuerlig og utfylles for å møte fremtidige behov. Alle ASC-serviceenheter er meget avanserte og helautomatiske

Vær en vellykket fagekspert for klimaanlegg

Bruk vårt omfattende utvalg i utstyr for service og reparasjoner på bilklimaanlegg for å gjøre din bedrift til et effektivt og vellykket klimaanlegg-verksted. Isbjørnen Eddie støtter deg med nyttig informasjon og reklamemateriale som sørger for at du og Eddie holder konkurrentene på en armlengdes avstand!

KONTAKT OSS

Dometic Norway as
Østerøyveien 46
3236 Sandefjord

Tlf.: +47 33428450
Faks: +47 33428459
Epost firmapost@dometic.no
Internett www.dometic.no