På den sikre siden

På den sikre siden med ASC 2500G Low Emission

På den sikre siden

WAECO ASC 2500 Low Emission

Green professional

I den siste Eurobarometer-undersøkelsen fra Den europeiske kommisjon sier 95 prosent av EUs borgere at miljøvern, bærekraftig økonomisk styring og forsvarlig bruk av naturressurser er viktige temaer. På området for service av klimaanlegg i biler, kan dette formuleres i et mål om å forhindre utslipp av klimaskadelige gasser og redusere kostnaden for service av klimaanlegg. WAECOs ASC 2500 Low Emission klimaserviceapparat har svaret på begge utfordringene, og kombinerer sparsomhet og miljøvennlighet på en unik måte. Med ASC 2500 Low Emission gir WAECOs spesialister for klimaanlegg alle verksted et kraftig verktøy. Samtidig kan de gi et aktivt bidrag til miljøvern. Til syvende og sist vil det å ta hånd om R134a-kjølemiddel fortsette å være en hverdagsrutine for verksted i mange år fremover. Derfor fokuserer utviklingsteamet rundt ingeniøren Franz-Josef Esch på måter verkstedene kan kutte kostnader på ved å maksimere mengden av kjølemiddel som kan gjenvinnes. Det betyr en merkbar reduksjon av miljøskadelig påvirkning – en positiv bieffekt.

Kjølemiddeltapet i WAECO ASC 2500 Low Emission er nær null. Denne fantastiske verdien har vi oppnådd gjennom en raffinert tilnærming: Alle utslippsrelevante komponenter i serviceenheten er integrert i resirkuleringskretsløpet, og kjølemiddelet gjenvinnes fra den brukte oljebeholderen i stedet for at det slippes ut i atmosfæren, slik tilfellet er med konvensjonelle serviceenheter. Studier utført av Dometic WAECOs team har vist at klimaanlegg-servicestasjoner som er vanlige i bruk slipper ut mellom 60 og 120 gram av det gjenvunne kjølemiddelet i miljøet. Når man også hensyn til de stigende kjølemiddelprisene, vil denne typen forurensning være til belastning både for verkstedene og miljøet.

ASC 2500 G

WAECO ASC 2500 Low Emission er et høypresisjon-diagnoseverktøy som indikerer mengden kjølemiddel som gjenvinnes. Den registrerer den totale mengden kjølemiddel i serviceenheten – inkludert den mengden som gjenvinnes fra den brukte oljebeholderen under den interne gjenvinningsprosessen – og forhindrer dermed feilberegning av den faktiske mengden kjølemiddel i kretsløpet. Denne innovative egenskapen forenkler feilfinning på bilklimaanlegg og gjør WAECO ASC 2500 Low Emission til et fremragende diagnoseverktøy.

Volkswagen og BMW har allerede oppdaget fordelene ved WAECO-teknologien og har godkjent den for bruk på sine biler. De to produsentene tilbyr nå WAECO klimaanlegg-servicestasjoner til sine forhandlere via sine portaler for verkstedutstyr.

Dessuten har den helautomatiske ASC 2500 Low Emission en rekke praktiske og nyttige detaljer som den har til felles med den velutprøvde ASC 2000. Alt i alt er Dometic WAECOs serviceenhet et attraktivt alternativ som reduserer kostnadene for klimaanleggservice både for verksteder og forbrukere.

Bilder for nedlasting

Tekst for nedlasting (MS Word-format, engelsk, tysk):

ZIP archive

author posts

Profesjonell standard

ASC fra WAECO er forkortelsen for utmerket kvalitet og toppaktuell teknologi innen serviceutstyr til klimaanlegg, og har vært det i mange år. Serien forbedres kontinuerlig og utfylles for å møte fremtidige behov. Alle ASC-serviceenheter er meget avanserte og helautomatiske

Vær en vellykket fagekspert for klimaanlegg

Bruk vårt omfattende utvalg i utstyr for service og reparasjoner på bilklimaanlegg for å gjøre din bedrift til et effektivt og vellykket klimaanlegg-verksted. Isbjørnen Eddie støtter deg med nyttig informasjon og reklamemateriale som sørger for at du og Eddie holder konkurrentene på en armlengdes avstand!

KONTAKT OSS

Dometic Norway as
Østerøyveien 46
3236 Sandefjord

Tlf.: +47 33428450
Faks: +47 33428459
Epost firmapost@dometic.no
Internett www.dometic.no