Lekdetectie

Lekdetectie – zeven methoden voor het opsporen van lekkage

Lekdetectie speelt een grote rol in iedere aircowerkplaats – en niet alleen voor onderhoud aan conventionele R 134-aaircosystemen maar ook bij systemen die gevuld zijn met alternatieve koudemiddelen als R 1234yf of CO2. Hier volgt een overzicht van de zes meest gebruikte methoden voor het opsporen van lekkages, plus enkele aanbevelingen van onze experts.

1. Uv-lekdetectie

Een speciaal, fluorescerend additief wordt in het koudemiddelcircuit gespoten – via het aircoservicestation of handmatig. Een aantal nieuwe drogers is af fabriek al uitgerust met dergelijke additieven. Als de aircocomponenten worden verlicht met een uv-lamp en worden bekeken door een gele uv-veiligheidsbril, is het lek helder verlicht. De zichtbaarheid is zelfs bij met olie bedekte motoren en vanaf een afstand gegarandeerd. In tegenstelling tot de formeergasmethode is uv-lekdetectie ook geschikt voor het opsporen van zeer kleine lekken. Als het gaat om trillingslekken is het de enige beschikbare methode.
>> Bekijk producten …

UV-lekdetectie
2. Drukverschil

Deze methode omvat het opbouwen van overdruk met behulp van stikstof of onderdruk met behulp van vacuüm door het aircoservicestation. Lekdetectie met behulp van drukverschil is met name geschikt voor een eerste test van sterk lekkende of zelfs lege systemen. Het geeft alleen aan dat er een lek zit in het systeem – niet waar het zich bevindt. Testen is alleen mogelijk met aircoservicestations die automatisch stoppen als het niet mogelijk is om een vacuüm te creëren (bijv. alle ASC-servicestations van Dometic WAECO). Als het proces doorgaat zonder waarschuwing, kunt u er zeker van zijn dat het systeem niet lek is en gevuld mag worden met koudemiddel. Er wordt voldaan aan de eisen van de Chemicals Climate Protection.
>> Bekijk producten …

Detectie voor stikstoflekkage
3. Tracer of formeergas

Formeergas bestaat uit 95% stikstof en 5% waterstof. Het werkingsprincipe is vergelijkbaar met elektronische lekdetectie. Het verschil is dat de gebruiker het systeem moet vullen met testgas nadat het koudemiddel is verwijderd. Het nadeel van deze methode is de benodigde tijd (na 15 minuten is de waterstof bijna geheel verspreid en moet hij worden vervangen). Een ander nadeel is het feit dat het testen plaatsvindt terwijl het systeem niet in werking is. “Trillingslekkage” die optreedt als de motor draait, kan met deze methode niet worden opgespoord. (Het systeem heeft koudemiddel nodig om te kunnen werken maar kan niet worden gevuld vanwege de lekkage!) Verder zijn voor lekdetectie met formeergas schone en constante omgevingscondities vereist (het mag bijvoorbeeld niet tochten in de werkplaats).
>> Bekijk producten …

4. Elektronische lekdetectie

Het opsporen van kleine lekken is geen probleem voor elektronische lekdetectiesystemen. In sommige delen van het aircosysteem is het moeilijk, of op zijn minst tijdrovend, om de meetpen op de juiste manier te plaatsen.
>> Bekijk producten …

elektronische lekdetectie
5. Vacuümcontrole

Volautomatisch met aircoservicestations van Dometic WAECO
>> Bekijk producten …

6. Eenvoudige belletjestest

Het opsporen van een lek met zeepsop, de zogenoemde “belletjestest”, behoort tot de oudste manieren van lekdetectie. Deze methode wordt bijna niet meer toegepast, omdat zeer kleine lekkages hiermee niet kunnen worden opgespoord.

7. Ultrasoonlekdetectie

Het opsporen van lekkages is gemakkelijk en gebruiksvriendelijk met de Marksman ultrasoonlekdetector. Dankzij een Internal Noise Control-systeem wordt dit gereedschap niet beïnvloed door omgevingsgeluiden, waardoor het ook betrouwbaar is in lawaaierige omgevingen. De mate van lekkage wordt aangegeven door een 5-led-display en een extra waarschuwingstoon.
>> Bekijk producten …

Controle op lekkage – absoluut een must

De utopie van een onderhoudsvrij aircosysteem is lang geleden al losgelaten. Tegenwoordig accepteren airco-experts dat nagenoeg elk systeem koudemiddel verliest. Deze verliezen worden niet altijd veroorzaakt door scheuren in slangen of schade ten gevolge van ongevallen. Zelfs volledig intacte systemen verliezen wat koudemiddel – via de slangen en leidingen, schroefverbindingen, afdichtringen, enz. Dergelijke verliezen hebben met name invloed op moderne systemen, die veel minder koudemiddel bevatten dan oudere systemen.

Het vullen van defecte aircosystemen is bij wet verboden – R 134a wordt immers gezien als een bedreiging voor het milieu en het klimaat. Regelmatige controles op lekkages zijn in het belang van de voertuigeigenaar. Ze kunnen namelijk schade aan de compressor voorkomen.

De steeds kleinere hoeveelheden koudemiddel in mobiele aircosystemen vragen om gevoeligere lekdetectieapparatuur. Hier biedt TRACER®, een kwalitatief hoogwaardig merk, een overtuigende oplossing met zijn sterk fluorescerende additieven en geavanceerde led-blauwlichttechnologie.
Links: sterk fluorescerende TRACER®-sticks in het licht van de led-blauwlichtuv- lamp – snelle en betrouwbare lekdetectie. Met TRACER® -producten werken het uv-additief en de lamp perfect samen.Right: zwak fluorescerend onbekend additief – potentiële lekkages kunnen slechts met moeite worden opgespoord.

Uv-lekdetectie – altijd met het passende uv-additief!

Een PAG- en PAO-mengsel vormt geen consistente oliefilm. Omdat PAG zwaarder is, bevindt deze zich onder de PAO. In statische toestand is een duidelijke scheiding te zien. Tijdens het inschakelen van het aircosysteem kunnen er inconsistenties in het mengsel optreden, waardoor schade aan de compressor kan ontstaan. Gezien de duidelijke scheiding tussen de twee oliën kan er niet zoiets zijn als een universeel uv-additief. Het uv-additief is opgenomen in een dragerolie. Als de verschillende oliën niet mengen, zal ook het uv-additief niet 100% met de twee oliën mengen. Het gevolg is dat het “uitzakt”. Als de olie en het uvadditief perfect op elkaar afgestemd zijn, vormt het uv-additief een stabiel en uniform mengsel met de compressorolie.

Conclusie: Meng altijd de juiste olie met het juiste uv-additief. Er zijn geen universele oplossingen.

Professionele norm

ASC van WAECO staat al jaren voor een uitstekende kwaliteit en de allernieuwste technologie op het gebied van airco-onderhoudsapparatuur. De serie wordt constant verbeterd en aangevuld om aan de eisen van de toekomst te voldoen. Alle ASC-servicestations zijn hypermodern en volledig automatisch

Boek succes als aircoprofessional

Gebruik ons uitgebreide aanbod apparatuur voor service en reparatie aan voertuigaircosystemen om van uw bedrijf een efficiënte en succesvolle aircowerkplaats te maken. Ook u kunt als specialist zo de beste zijn.

CONTACT

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84
8940 Geluwe
Belgium

Tel : +32 (0)2 359 80 40
Fax : +32 (0)2 359 80 50
Mail : info@dometic.be
Net : www.dometic.be