FAQ

Raadpleeg voor uw vragen onze FAQ, waarin wij hopen dat u het antwoord kunt vinden wat u zoekt. Wanneer dit niet het geval is, aarzel dan niet om telefonisch contact met ons op te nemen.

Is R1234yf gevaarlijk?

R1234yf kan brandbaar zijn als het in bepaalde hoeveelheden aanwezig is en in contact komt met zuurstof. Daarom moet het aircoservicestation uit de buurt gehouden worden van open vuur of andere ontstekingsbronnen in geval van beschadiging. Het koudemiddel zelf is niet giftig. Het verdrijft echter, net als andere gassen, de voor de ademhaling benodigde zuurstof. Blijf kalm als er koudemiddel ontsnapt, verlaat de locatie en zorg ervoor dat er voldoende frisse lucht wordt aangevoerd. Zoals gebruikelijk is, dient u geschikte beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (bril en handschoenen) te gebruiken bij het omgaan met koudemiddel. Deze worden met ieder servicestation meegeleverd.

Wat zijn de onderwerpen die behandeld worden tijdens de basistraining?

Tijdens de training voor de gebruiker zal onze technicus u, naast andere dingen, vertrouwd maken met de volgende onderwerpen:

  • Het inschakelen van het apparaat en het laten opstarten. Sluit het servicestation nog niet aan op bijv. een fles nieuw koudemiddel! Dit veroorzaakt foutmeldingen tijdens de softwaretest en de lektest! Als het apparaat voor de eerste keer wordt opgestart, kan soms storingscode 12  worden weergegeven. Deze storingscode geeft aan dat er geen koudemiddel in het interne reservoir aanwezig is. Deze foutmelding kan worden gewist door op de STOPtoets te drukken.
  • Open de klep van het oliecompartiment aan de linkerzijde van het apparaat en haak alle drie de olieflessen op hun plaats.
  • Er zijn twee verschillende maten olieflessen, 250 ml (open plastic reservoirs) en 500 ml (professioneel oliesysteem, gesloten metalen reservoirs). Omdat de reservoirs een rol spelen bij de weging, is het belangrijk de juiste flesmaat in te stellen in het apparaat. De reden hiervoor is dat de twee verschillende reservoirs een verschillend leeggewicht en verschillende capaciteit hebben. De fabrieksinstelling is 250 ml. Als u gebruik wilt maken van grote flessen gebruikt u de pijltoetsen om naar “Overige menu‘s” te gaan > druk op ENTER > ga vervolgens naar “Service” rechtsonder > druk op ENTER > voer code 2688 in en selecteer 500 ml. Om terug te gaan naar het basismenu drukt u herhaalde malen op de STOP-toets.
  • De druksensor moet worden gekalibreerd, zeker als het servicestation op een grotere hoogte boven zeeniveau wordt gebruikt, waar de luchtdruk lager is. Om de sensor te kalibreren gebruikt u de pijltoetsen om naar “Overige menu‘s” te gaan > druk op ENTER > ga vervolgens naar “Service” rechtsonder > druk op ENTER > voer code 2224 in en volg de instructies op het display. Voor het balanceren van het apparaat met de luchtdruk moeten de servicekoppelingen worden losgeschroefd en worden verwijderd van de slangen, zodat u in de slangen kunt kijken.

De R1234yf service-unit piept alleen, maar het display blijft donker - wat betekent dat?

Het veiligheidsconcept zorgt ervoor dat het servicestation alleen ingeschakeld kan worden als alle panelen gesloten zijn en er frisse lucht door de ventilator door het apparaat gevoerd wordt. Daarom zijn het voorpaneel en het achterpaneel van de droger/filterunit uitgerust met contactschakelaars, die geactiveerd worden als de panelen geopend worden. Tegelijkertijd bewaakt het systeem de aanjagersnelheden van de ventilator in het achterste huis en van de ventilator voor de vacuümpomp aan de zijkant van het apparaat. Als de behuizing geopend wordt of als een van de ventilatoren defect raakt, wordt de spanning naar het apparaat automatisch onderbroken en klinkt er een alarmsignaal uit de externe box aan de achterzijde.

Waarom duurt het meer dan een halve minuut voordat het display verlicht wordt nadat ik de hoofdschakelaar heb bediend?

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het apparaat, nadat het is ingeschakeld, gedurende 35 seconden gespoeld met frisse lucht voordat er spanning op de rest van het systeem wordt gezet. Als zich in de behuizing een brandbaar mengsel gevormd heeft – wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door een lekkage – zorgt deze voorzorgsmaatregel ervoor dat het mengsel niet tot ontbranding kan komen door een elektrische vonk.

Waarom doet het aircoservicestation zo lang over de “softwaretest”?

Tijdens de softwaretest worden nagenoeg alle gebruiksfuncties van het apparaat onderworpen aan een testcyclus. Tegelijkertijd worden alle componenten voorverwarmd om ze op de ideale werktemperatuur te brengen. Dit, en andere zaken, verbetert het vullen en de terugwinningsnauwkeurigheid van het apparaat. Verder voert het systeem dagelijks een interne lektest uit waarbij verschillende componenten en verbindingsleidingen worden gecontroleerd op dichtheid, eerst door gebruik te maken van vacuüm en daarna met koudemiddel. Als er tijdens de procedure drukdalingen worden geconstateerd, start het apparaat niet op.

Waarom wordt op het display van het apparaat storingscode 12 weergegeven als het apparaat voor de eerste keer wordt opgestart?

Onze aircoservicestations worden geleverd zonder koudemiddel. Storingscode 12 wil zeggen dat de druk in het apparaat (d.w.z. de koudemiddeldruk) te laag is om de dagelijkse lektest en de daaropvolgende softwaretest uit te voeren. Vul het interne reservoir met koudemiddel. Sluit hiervoor een fles nieuw koudemiddel aan (schudden voor gebruik), selecteer “Overige menu‘s” met de pijltoetsen en bevestig met ENTER. Selecteer vervolgens “Int. bottle filling”, druk op de ENTER-toets en voer de gewenste hoeveelheid koudemiddel in.

Opmerking: De ASC 5500RPA vult koudemiddel met behulp van drukverschil. Het is daarom technisch onmogelijk een aircosysteem te vullen met 500 g koudemiddel als de service-unit slechts 500 g koudemiddel bevat. Hoe meer koudemiddel er in het interne reservoir aanwezig is, hoe sneller en gemakkelijker de vulprocedure verloopt. We adviseren een minimumhoeveelheid van 5 kg in het apparaat.

Met hoeveel koudemiddel moet ik het interne reservoir vullen?

De ASC 5500RPA vult koudemiddel met behulp van drukverschil. Het is daarom technisch onmogelijk een aircosysteem te vullen met 500 g koudemiddel als de service-unit slechts 500 g koudemiddel bevat. Hoe meer koudemiddel er in het interne reservoir aanwezig is, hoe sneller en gemakkelijker de vulprocedure verloopt. We adviseren een minimumhoeveelheid van 5 kg in het apparaat.

Kan ik per ongeluk R134a-aircosystemen verwarren met R1234yf-aircosystemen?

De aircosystemen hebben verschillende aansluitingen. Servicekoppelingen voor R134a passen niet op de serviceaansluitingen voor R1234yf en omgekeerd. Het is eveneens niet mogelijk om een R134a-servicekoppeling aan te sluiten op R1234yf-seviceslangen, enz.

Wat gebeurt er als ik verkeerd koudemiddel heb teruggewonnen (bijv. R134a)?

De ASC 5500RPA is uitgerust met een geïntegreerde koudemiddelanalysemodule die de zuiverheid van het aanwezige koudemiddel controleert voor elk terugwinningsproces. Als de zuiverheid lager is dan 95% accepteert de service-unit het koudemiddel niet.

Wat moet ik doen als de analyse mislukt?

Om meetfouten te voorkomen kan de analyse maximaal drie keer worden herhaald. Als de analyse een foute uitslag blijft geven, bevat het aangesloten aircosysteem geen zuiver koudemiddel. Het koudemiddel moet worden afgevoerd. Voor dat doel heeft de ASC 5500RPA een aansluiting aan de achterzijde waarop u een afzonderlijk leverbaar afvoersysteem kunt aansluiten. Als het afvoeren voltooid is, kunt u een cross check uitvoeren door een fles nieuw koudemiddel (schudden voor gebruik) aan te sluiten op het servicestation en de oorspronkelijke procedure te herhalen. Het resultaat van de analyse moet nu “OK” zijn.

Waarom duurt het vullen met koudemiddel zo lang?

Volgens de risicoanalyse van de Duitse TÜV mag de service-unit alleen gebruikt worden voor het vullen van aircosystemen die lekvrij zijn. Om aan deze eis te voldoen wordt het aircosysteem eerst vacuüm gezogen (onderdruk) en wordt gedurende een bepaalde periode gecontroleerd of de druk verandert. Vervolgens wordt er een geringe hoeveelheid koudemiddel toegevoegd om een overdruk te creëren en wordt nogmaals gecontroleerd of de druk in het systeem constant blijft. Als de druk stijgt of daalt in een van de twee fases, weet u dat het aircosysteem lekt. In dat geval onderbreekt de service-unit het proces en wordt er een foutmelding weergegeven.

Om te allen tijde een nauwkeurige vulling te garanderen, is het noodzakelijk eerst de voorgevulde hoeveelheid koudemiddel terug te winnen en het aircosysteem te vacumeren. Als dat eenmaal gedaan is, kunt u aan de slag en kunt u het systeem vullen met de voorgeschreven hoeveelheid koudemiddel.

Hoe stel ik een andere taal in?

Af fabriek zijn de service-units in gesteld op Engels. Om een andere taal in te stellen gebruikt u de pijltoetsen om omhoog/omlaag te gaan naar het menuonderdeel “Other Selections” en bevestigt u met ENTER om naar het volgende menu te gaan. Gebruik dan de pijltoetsen om naar “Service” rechtsonder te gaan, bevestig nogmaals met ENTER en voer code 5264 in. Daar aangekomen kunt u de gewenste taal selecteren met de pijltoetsen en bevestigen met ENTER. Door herhaalde malen op de STOP-toets te drukken, gaat u terug naar het basismenu.

Wie zijn er op dit moment WAECO R 1234yf Service Partner?

Klik op onderstaande landkaart voor de R 1234yf Service Parners in Nederland.

Schermafbeelding 2016-05-11 om 11.33.33

Professionele norm

ASC van WAECO staat al jaren voor een uitstekende kwaliteit en de allernieuwste technologie op het gebied van airco-onderhoudsapparatuur. De serie wordt constant verbeterd en aangevuld om aan de eisen van de toekomst te voldoen. Alle ASC-servicestations zijn hypermodern en volledig automatisch

Boek succes als aircoprofessional

Gebruik ons uitgebreide aanbod apparatuur voor service en reparatie aan voertuigaircosystemen om van uw bedrijf een efficiënte en succesvolle aircowerkplaats te maken. Ook u kunt als specialist zo de beste zijn.

CONTACT

Dometic Benelux.B.V.
Ecustraat 3
4879 NP, Etten-Leur

Email: info@dometic.nl
Tel: +31 76 50 29 000
Fax: +31 76 50 29 019