Wykrywanie nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności – siedem metod wykrywania wycieków

Wykrywanie nieszczelności to istotny aspekt pracy wszystkich warsztatów serwisujących nie tylko konwencjonalne układy klimatyzacji na R 134a, ale również napełnionych alternatywnymi czynnikami chłodniczymi takimi jak R 1234yf czy CO2. Poniżej przedstawiamy zestawienie sześciu najczęściej stosowanych metod wykrywania wycieków oraz zalecenia naszych ekspertów.

1. Wykrywanie wycieków promieniowaniem UV

Specjalny fluorescencyjny dodatek jest wstrzykiwany do układu klimatyzacji – z użyciem stacji do serwisowania klimatyzacji lub ręcznie. Niektóre nowe osuszacze są już fabrycznie dostarczane z takimi dodatkami. Gdy komponenty klimatyzacji oświetli się lampą UV i obejrzy przez okulary chroniące przed promieniowaniem UV, nieszczelności widać jako jasne miejsca. Widać je zarówno, jeśli mamy do czynienia z silnikami pokrytymi olejem, jak i z pewnej odległości. W przeciwieństwie do metody gazu formującego metoda UV jest odpowiednia także do wykrywania bardzo małych wycieków. W przypadku nieszczelności powstałych wskutek wibracji, jest to jedyna dostępna metoda.
>> Zobacz produkty …

Wykrywanie wycieków UV
2. Azot

Ta metoda wymaga wytworzenia nadciśnienia za pomocą azotu lub podciśnienia za pomocą próżni przez stację do serwisowania klimatyzacji. Wykrywanie nieszczelności za pomocą różnicy ciśnień jest wskazane głównie do wstępnej diagnozy mocno rozszczelnionych układów albo wręcz pustych systemów. Wykazuje bowiem tylko obecność wycieku, a nie jego miejsce. Test jest możliwy tylko przy zastosowaniu stacji do serwisowania klimatyzacji wyłączającej się automatycznie przy braku próżni (np. wszystkich stacji WAECO ASC). Jeśli proces przebiega bez ostrzeżeń o błędach, pewne jest, że system jest szczelny i może być napełniony czynnikiem chłodniczym. Postępowanie takie jest zgodne z wymogami rozporządzenia o ochronie przed oddziaływaniem chemikaliów.
>> Zobacz produkty …

Wykrywanie wycieków za pomocą azotu
3. Gaz do wykrywania nieszczelności lub gaz formujący

Gaz formujący składa się w 95% z azotu i w 5% z wodoru. Zasada działania jest podobna, jak w przypadku elektronicznego wykrywania nieszczelności. Różnica jest taka, że operator musi napełnić układ gazem testowym po usunięciu czynnika chłodniczego. Wadą tej metody jest długi czas trwania procesu (po ok. 15 minutach wodór ulega niemal całkowitemu rozproszeniu i należy go uzupełnić). Inną wadą jest fakt, że testowanie odbywa się, gdy układ nie pracuje. Z tego powodu nie można wykrywać nieszczelności występujących tylko przy wibracjach, które pojawiają się podczas pracy silnika. (Układ wymaga do pracy czynnika chłodniczego, ale nie może jeszcze zostać napełniony z powodu nieszczelności!). Ponadto wykrywanie wycieków za pomocą gazu formującego wymaga stałych warunków otoczenia (np. braku przeciągów w warsztacie).
>> Zobacz produkty …

4. Elektroniczne wykrywanie nieszczelności

Znalezienie bardzo małych nieszczelności za pomocą elektronicznych systemów wykrywania wycieków nie stanowi problemu. Jednak w pewnych miejscach układu klimatyzacji znalezienie ich za pomocą tej metody jest trudne lub bardzo czasochłonne.
>> Zobacz produkty …

Elektroniczne wykrywanie wycieków
5. Test próżniowy

W pełni zautomatyzowany w stacjach do serwisowania klimatyzacji Dometic WAECO
>> Zobacz produkty …

6. Prosta próba pęcherzykowa

Szukanie nieszczelności za pomocą pęcherzyków, tzw. test pęcherzykowy należy do najstarszych metod wykrywania nieszczelności. Obecnie metodę tę stosuje się rzadko, ponieważ nie można nią wykrywać bardzo małych nieszczelności.

7. Ultradźwiękowe wykrywanie nieszczelności

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności Marksman umożliwia łatwe i wygodne lokalizowanie wycieków. Wewnętrzny układ tłumienia szumów eliminuje wpływ dźwięków z zewnątrz, przez co urządzenie można wykorzystywać również w otoczeniach o wysokim natężeniu hałasu. Pięciostopniowy, diodowy wskaźnik informuje o intensywności wycieku. Dodatkowo emitowany jest dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
>> Zobacz produkty …

Kontrola szczelności – absolutna konieczność

Utopijna wizja układów klimatyzacji niewymagających żadnych działań serwisowych została obalona dawno temu. W dzisiejszych czasach eksperci od układów klimatyzacji akceptują utratę czynnika chłodniczego w praktycznie każdym systemie. Utrata ta nie zawsze jest wynikiem pęknięcia przewodów albo wypadków. Nawet całkowicie sprawne układy tracą część czynnika chłodniczego na przewodach i rurkach, połączeniach gwintowanych, uszczelkach itd. Takie straty działają niekorzystnie zwłaszcza na nowoczesne układy klimatyzacji, zawierające znacznie mniej czynnika, niż starsze systemy.

Prawo zabrania napełniania wadliwych układów klimatyzacji, czynnik chłodniczy R 134a jest bowiem postrzegany jako niebezpieczny dla środowiska i klimatu. Regularne kontrolowanie szczelności leży również w interesie właściciela pojazdu, ponieważ zapobiega uszkodzeniom kompresora.

Coraz mniejsze ilości czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji wymagają bardziej precyzyjnej aparatury do wykrywania wycieków. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu są dodatki o dobrych właściwościach fluorescencyjnych i zaawansowana technologia LED niebieskiego światła UV firmy TRACER® – marki znanej z dobrej jakości.
Po lewej: wysoce fluorescencyjny barwnik TRACER® widoczny w świetle niebieskiej lampy LED UV – szybkie i niezawodne wykrywanie nieszczelności. Produkty TRACER® zapewniają idealne współgranie dodatku UV z lampą. Z prawej strony: niska fluorescencja niemarkowego dodatku – wykrywanie potencjalnych nieszczelności jest utrudnione

Wykrywanie wycieków metodą uv – zawsze za pomocą odpowiednio dobranego dodatku!

Mieszanka olejów PAG i PAO nie tworzy jednorodnej warstwy. Olej PAG jest cięższy i gromadzi się poniżej olejów PAO. W bezruchu wyraźnie widać separację faz. W trakcie fazy rozruchu układu klimatyzacji może wystąpić niezgodność mieszaniny olejów i doprowadzić do uszkodzenia kompresora. Ze względu na wyraźną separację faz obu rodzajów olejów nie ma czegoś takiego jak uniwersalny dodatek UV. Jest on bowiem rozpuszczony w nośniku olejowym. Jeśli różne oleje nie tworzą jednorodnej mieszaniny, dodatek UV również nie wymiesza się w 100% z nieodpowiednim olejem. W rezultacie mieszanina „waży się”. Jeśli zaś olej i dodatek UV są doskonale dobrane, dodatek utworzy z olejem kompresorowym jednorodną mieszaninę.

Wniosek: Należy zawsze dobierać odpowiedni dodatek UV do oleju. Nie ma uniwersalnych rozwiązań.

Standard dla profesjonalistów

ASC marki WAECO. Ten skrót od lat jest kojarzony z najlepszą jakością i wiodącą techniką w zakresie urządzeń do serwisowania klimatyzacji. By utrzymać ten stan również w przyszłości, seria jest stale poprawiana i udoskonalana. Wszystkie stacje ASC są zaawansowanymi, całkowicie zautomatyzowanymi urządzeniami

Bądź profesjonalistą w serwisowaniu klimatyzacji

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wyposażenia do serwisowania i napraw samochodowych układów klimatyzacji w celu poprawy skuteczności i osiągnięcia sukcesu w swojej działalności. Miś polarny Eddie dostarcza pomocnych informacji i materiałów reklamowych, które umożliwią zyskanie przewagi nad konkurencją!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dometic Poland SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201

Mail info@dometic.pl