Wyjaśnienie naszej nowej zasady Low Emsission

Bez Low Emission

Opróżnianie bez Low Emission, klimatyzacja nie jest do końca opróżniana. Kompresor stacji do serwisowania nie jest w stanie usunąć pozostałych 500 milibarów (ciśnienia bezwzględnego) czynnika chłodniczego z klimatyzacji.

Faza podciśnienia bez Low Emission, pozostały czynnik chłodniczy (500 millibarów) jest usuwany przez stronę wylotową pompy podciśnieniowej, w zależności od urządzenia w zakresie od 1 do 10%.

Usuwanie oleju bez Low Emission, czynnik chłodniczy potrzebny do usunięcia zużytego oleju dostaje się do otoczenia przez węże wentylacyjne zbiornika ze zużytym olejem. W każdej operacji usuwania zużytego oleju, w zależności od urządzenia, jest to między 40 a 100 gram.

Z Low Emission

Usuwanie z Low Emission, poprzez współpracę kompresora z pompą podciśnieniową, usuwanie dochodzi niemal do 100% bez utraty czynnika chłodniczego.

Usuwanie zużytego oleju z Low Emission, czynnik chłodniczy potrzebny do usunięcia zużytego oleju jest usuwany przez pompę podciśnieniową hermetycznie zamkniętego zbiornika zużytego oleju i wlewany do wewnętrznego zbiornika przez kompresor. Brak ubytku czynnika chłodniczego!

Oszczędny serwis klimatyzacji dzięki Low Emission

Średnia ilość napełniania klimatyzacji: 600 g
Średnia cena rynkowa czynnika chłodniczego R1234yf: 130,00 € / kg

Stacja do serwisowania klimatyzacji R 1234yf bez zastosowania rozwiązania low-emission

Utrata czynnika chłodniczego podczas spuszczania starego oleju 25 g 3,25 €
Czynnik chłodniczy odzyskany z układu klimatyzacji 95 % 3,90 €
Ubytek czynnika chłodniczego podczas serwisu klimatyzacji 7,15 €
Przy 3 serwisach klimatyzacji na tydzień utrata czynnika chłodniczego w skali wyniesie 1136,85 €

Oszczędny serwis klimatyzacji dzięki Low Emission

Utrata czynnika chłodniczego podczas spuszczania starego oleju 0 g 0,00 €
Czynnik chłodniczy odzyskany z układu klimatyzacji 99,9 % 0,08 €
Ubytek czynnika chłodniczego podczas serwisu klimatyzacji 0,08 €
Przy 3 serwisach klimatyzacji na tydzień utrata czynnika chłodniczego w skali wyniesie 12,72 €

Roczna oszczędność dzięki zastosowaniu rozwiązania Low-Emission: 1124,13 €
Oszczędność dzięki zastosowaniu rozwiązania Low Emission w ciągu 8 lat: 8993,04 €

Standard dla profesjonalistów

ASC marki WAECO. Ten skrót od lat jest kojarzony z najlepszą jakością i wiodącą techniką w zakresie urządzeń do serwisowania klimatyzacji. By utrzymać ten stan również w przyszłości, seria jest stale poprawiana i udoskonalana. Wszystkie stacje ASC są zaawansowanymi, całkowicie zautomatyzowanymi urządzeniami

Bądź profesjonalistą w serwisowaniu klimatyzacji

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wyposażenia do serwisowania i napraw samochodowych układów klimatyzacji w celu poprawy skuteczności i osiągnięcia sukcesu w swojej działalności. Miś polarny Eddie dostarcza pomocnych informacji i materiałów reklamowych, które umożliwią zyskanie przewagi nad konkurencją!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten

Tel +49 (0) 2572 879-0
Faks +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de
Net www.dometic.de