Wyjaśnienie naszej nowej technologii Low Emission

LOW EMISSION

PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA I OPŁACALNA

Przyjazna dla środowiska technologia dla czynnika R 134a: seria ASC Low Emission, pozwala na odzyskanie niemal 100 % czynnika chłodniczego podczas serwisowania klimatyzacji. W jaki sposób to się udaje? Do utraty czynnika chłodniczego dochodzi zazwyczaj podczas odprowadzania oleju chłodniczego ze zbiornika na zużyty olej. Ale nie w stacji ASC Low Emission, która wykorzystuje szczelny zbiornik ciśnieniowy.

Ponadto podczas odprowadzania zużytego oleju ulatniające się ilości czynnika chłodniczego są gromadzone w zbiorniku na zużyty olej, odzyskiwane, a następnie odprowadzane do zbiornika z czynnikiem chłodniczym. W rezultacie stopień utraty czynnika chłodniczego spada prawie do zera! Dokładne określenie ilości odzyskanego czynnika chłodniczego umożliwia również ocenę szczelności układu klimatyzacji (stanowi zatem narzędzie diagnostyczne).

 1. Opatentowany, profesjonalny system dozowania
  świeżego oleju i dodatku UV
 2. 3 oddzielne wagi
  do zarządzania olejem (zużyty olej / świeży olej / dodatek UV)
 3. Zbiornik czynnika chłodniczego z wbudowanym skraplaczem i wentylatorem,
  zapewniający dużą dokładność wskazania odzyskanej ilości czynnika chłodniczego
 4. Specjalna platforma ważąca oparta na 8 poduszkach
  wyposażona w wagę o wysokiej wydajności (do 100 kg).
  Platforma jest przyjazna dla użytkownika, ponieważ nie wymaga kalibracji.
 5. Zwiększone ciśnienie dzięki pasowi ogrzewającemu na zbiorniku czynnika chłodniczego
  umożliwia całkowite napełnianie układu klimatyzacji nawet przy wysokiej temperaturze otoczenia.
 6. Opatentowany pojemnik na zużyty olej o niskim poziomie emisji
  zapobiega utratom czynnika chłodniczego podczas odprowadzania zużytego oleju; odessany wraz ze zużytym olejem czynnik chłodniczy jest doprowadzany do zbiornika i ważony.
 7. Etap próżniowy
  Pompa próżniowa zapewnia głębokie opróżnienie układu klimatyzacji. Pompuje ona czynnik chłodniczy w stanie gazowym do wewnętrznego zbiornika stacji serwisowej Low Emission, tak aby żadna jego cześć nie uciekła do atmosfery.

CO WYRÓŻNIA STACJE LOW EMISSION?

ODZYSKIWANIE CZYNNIKA W CZTERECH ETAPACH

Większość stacji do serwisowania klimatyzacji wykorzystuje proces złożony z trzech etapów: odzyskiwania czynnika chłodniczego, opróżniania obiegu oraz ponownego napełniania. Stacje WAECO ASC Low Emission wykorzystują dodatkowy etap procesu zapewniający odzyskiwanie czynnika chłodniczego na poziomie niemal 100 %. Na tym etapie procesu pompa próżniowa współpracuje z kompresorem w celu odzyskania również czynnika chłodniczego zawartego w oleju. Gromadzony jest on w opatentowanym zbiorniku na zużyty olej, a następnie odprowadzany do wewnętrznego zbiornika do przechowywania.

Ten dodatkowy krok posiada dwie istotne zalety. Po pierwsze praktycznie brak jest strat czynnika chłodniczego i nie ucieka on do atmosfery. Po drugie w trakcie ważenia można dokładnie określić ilość odzyskanego czynnika chłodniczego. Wyklucza to możliwość błędnej interpretacji danych w odniesieniu do szczelności układu klimatyzacji, które mogłyby doprowadzić do wykonywania zbędnych czynności diagnostycznych i kosztownych napraw.

Etap 1
Odzyskiwanie czynnika chłodniczego
Etap 2
Faza Low Emission
Etap 3
Faza odzyskiwania próżniowego
Etap 4
Ponowne napełnianie czynnikiem chłodniczym

ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Rozporządzenie UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych weszło w życie w 2015 r. To mające na celu ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych rozporządzenie reguluje między innymi ilości importowanego czynnika chłodniczego R 134a. W wyniku tego czynnik R 134a staje się coraz droższy.

Już teraz zainwestuj w stację do serwisowania klimatyzacji Low Emission, aby móc w długiej perspektywie oferować klientom atrakcyjne, konkurencyjne cenowo serwisowanie klimatyzacji. Dzięki dopracowanej w każdym szczególe koncepcji technologicznej Dometic WAECO Low Emission zawsze będziesz wyprzedzać konkurencję o krok.

Udział procentowy w rynku czynnika R 134a

Udział procentowy w rynku czynnika R 134a

ZAOSZCZĘDŹ Z TECHNOLOGIĄ LOW EMISSION!

Pomimo, że w nowoczesnych pojazdach stosuje się go coraz mniej, czynnik chłodniczy R 134a staje się coraz trudniej dostępny. Jest to spowodowane nie tylko ograniczeniami importu (rozporządzenie UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych), ale również zamknięciem fabryki w Europie oraz problemami z osiągnięciem planowanego poziomu produkcji w Chinach. W rezultacie cena R 134a wzrosła z ok. 25 zł do 81 zł w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r., a tendencja ta utrzymuje się.

W związku z tym oszczędzanie cennego czynnika chłodniczego stało się dla warsztatów kwestią priorytetową. Jest on w końcu niezbędny do serwisowania klimatyzacji… a pojazdów z układami na R 134a jeszcze przez długi czas nie zabraknie. W związku z tym inwestycja w stację Low Emission do R 134a opłaca się również w długiej perspektywie.

Przewidywany wzrost cen + 283 %!

Przewidywany wzrost cen R 134a

EKONOMICZNE SERWISOWANIE KLIMATYZACJI DZIĘKI TECHNOLOGII LOW EMISSION

Serwisowanie klimatyzacji na R 1234yf bez technologii Low Emission
Średnia ilość napełniania układu klimatyzacji czynnikiem chłodniczym 600 g
Średnia cena rynkowa czynnika chłodniczego R 1234yf 550 zł/kg
Utrata czynnika chłodniczego podczas usuwania zużytego oleju 25 g 13,81 zł
Czynnik chłodniczy odzyskany z układu klimatyzacji 95 % 16,57 zł/kg
Straty czynnika chłodniczego podczas serwisowania klimatyzacji 130,38 zł


Straty czynnika w skali rocznej przy serwisowaniu 3 układów na tydzień 4739,28 zł
Serwisowanie klimatyzacji na R 1234yf z technologią Low Emission
Średnia ilość napełniania układu klimatyzacji czynnikiem chłodniczym 600 g
Średnia cena rynkowa czynnika chłodniczego R 1234yf 550 zł/kg
Utrata czynnika chłodniczego podczas usuwania zużytego oleju 0 g 0 zł
Czynnik chłodniczy odzyskany z układu klimatyzacji 99,9 % 0,34 zł
Straty czynnika chłodniczego podczas serwisowania klimatyzacji 0,34 zł


Straty czynnika w skali rocznej przy serwisowaniu 3 układów na tydzień 53,04 zł

Oszczędność dzięki zastosowaniu rozwiązania Low Emission w skali rocznej: 4686,24 zł.,
Oszczędność dzięki zastosowaniu rozwiązania Low Emission w ciągu 8 lat: 37489,92 zł

OSZCZĘDZANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Z TECHNOLOGIĄ LOW EMISSION ZAWSZE SIĘ OPŁACA – RÓWNIEŻ W PRZYPADKU CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH, KTÓRE NIE SĄ TRUDNO DOSTĘPNE.

WYLICZ SWOJE OSZCZĘDNOŚCI Z KALKULATOREM LOW EMISSION!

WAECO refrigerant calculator

KLIKNIJ NA IKONĘ KALKULATORA!

OSZCZĘDZANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Z TECHNOLOGIĄ LOW EMISSION ZAWSZE SIĘ OPŁACA – RÓWNIEŻ W PRZYPADKU CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH, KTÓRE NIE SĄ TRUDNO DOSTĘPNE.

Bez Low Emission

Opróżnianie bez Low Emission: Klimatyzacja nie jest do końca opróżniana. Kompresor stacji do serwisowania nie jest w stanie usunąć pozostałych 500 milibarów (ciśnienia bezwzględnego) czynnika chłodniczego z klimatyzacji.

Faza podciśnienia bez Low Emission: Pozostały czynnik chłodniczy (500 millibarów) jest usuwany przez stronę wylotową pompy podciśnieniowej, w zależności od urządzenia w zakresie od 1 do 10%.

Usuwanie oleju bez Low Emission: Czynnik chłodniczy potrzebny do usunięcia zużytego oleju dostaje się do otoczenia przez węże wentylacyjne zbiornika ze zużytym olejem. W każdej operacji usuwania zużytego oleju, w zależności od urządzenia, jest to między 40 a 100 gram.

Z Low Emission

Usuwanie z Low Emission: Poprzez współpracę kompresora z pompą podciśnieniową, usuwanie dochodzi niemal do 100% bez utraty czynnika chłodniczego.

Usuwanie zużytego oleju z Low Emission: Czynnik chłodniczy potrzebny do usunięcia zużytego oleju jest usuwany przez pompę podciśnieniową hermetycznie zamkniętego zbiornika zużytego oleju i wlewany do wewnętrznego zbiornika przez kompresor. Brak ubytku czynnika chłodniczego!

Standard dla profesjonalistów

ASC marki WAECO. Ten skrót od lat jest kojarzony z najlepszą jakością i wiodącą techniką w zakresie urządzeń do serwisowania klimatyzacji. By utrzymać ten stan również w przyszłości, seria jest stale poprawiana i udoskonalana. Wszystkie stacje ASC są zaawansowanymi, całkowicie zautomatyzowanymi urządzeniami

Bądź profesjonalistą w serwisowaniu klimatyzacji

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wyposażenia do serwisowania i napraw samochodowych układów klimatyzacji w celu poprawy skuteczności i osiągnięcia sukcesu w swojej działalności. Miś polarny Eddie dostarcza pomocnych informacji i materiałów reklamowych, które umożliwią zyskanie przewagi nad konkurencją!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dometic Poland SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201

Mail info@dometic.pl