Po bezpiecznej stronie

Po bezpiecznej stronie z ASC 2500G Low Emission

Po bezpiecznej stronie

WAECO ASC 2500 Low Emission

Green professional

Zgodnie z raportem barometru Komisji Europejskiej, 95 procent obywateli UE twierdzi, że czynniki, takie jak ochrona środowiska, zrównoważone i oszczędne zarządzanie oraz odpowiedzialne wykorzystywanie surowców naturalnych są bliskie ich sercu. Jeśli chodzi o serwis samochodowych klimatyzacji, troska ta przejawia się w ochronie przed emisją gazów działających niszcząco na klimat oraz w ograniczaniu kosztów związanych z serwisem klimatyzacji. Stacja do serwisowania klimatyzacji ASC 2500 Low Emission marki WAECO pozwala uzyskać obie z powyższych korzyści. Łączy w sobie takie cechy jak oszczędność i poszanowanie dla środowiska naturalnego. Stacja ASC 2500 Low Emission od WAECO ułatwia zoptymalizować koszty prowadzenia warsztatu samochodowego. Urządzenia te są jednocześnie wyjątkowo przyjazne dla środowiska naturalnego. Dzięki możliwości obsługi klimatyzacji wypełnionych czynnikiem chłodniczym R134a stacja przez wiele kolejnych lat będzie niezbędnym wyposażeniem warsztatu. Z tego powodu zespół ds rozwoju, którym kieruje Franz-Josef Esch, skupił się przede wszystkim na opracowaniu sposobu obniżki kosztów działalności warsztatów poprzez maksymalizację odzysku czynnika chłodniczego. W praktyce oznacza to znacznie mniejsze zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

W stacji WAECO ASC 2500 Low Emission utrata czynnika chłodniczego jest bliska zeru. Ten niesamowity wynik uzyskano poprzez przyjęcie oryginalnego podejścia do problemu: Wszystkie składniki mające wpływ na emisję zintegrowano w jeden przystosowanym do recyklingu obwodzie, zaś czynnik chłodniczy jest odzyskiwany ze zbiornika zużytego oleju, a nie ulatnia się do atmosfery, jak to mam miejsce w tradycyjnych jednostkach do serwisowania klimatyzacji. Badania przeprowadzone przez zespół Dometic WAECO pokazały, że zwykłe stacje serwisowania klimatyzacji po odzysku emitują do środowiska naturalnego od 60 do 120 gram czynnika chłodniczego. Mając na względzie aktualnie rosnące ceny czynników chłodniczych, taka skala emitowanych zanieczyszczeń osłabia kondycję finansową warsztatów, jak również rujnuje środowisko naturalne.

ASC 2500 G

WAECO ASC 2500 Low Emission jest wyjątkowo precyzyjnym narzędziem, dzięki któremu można dokładnie kontrolować ilość odzyskiwanego czynnika chłodniczego. Rejestruje ono całkowitą ilość czynnika chłodniczego zawartą w stacji – w tym (a przede wszystkim) ilość czynnika odzyskaną ze zużytego oleju w trakcie wewnętrznego procesu odzysku – co zapewnia ochroną przed pomyłkowym wyliczeniem aktualnej ilości czynnika pozostającej w obiegu. Innowacja ta ułatwia rozwiązywanie problemów w samochodowych układach klimatyzacji i decyduje o tym, że WAECO ASC 2500 Low Emission jest niezbędnym narzędziem w serwisowaniu klimatyzacji nowoczesnych samochodów.

Tacy producenci jak Volkswagen i BMW już przekonali się do technologii WAECO i zastosowali ją w swoich samochodach. Z powodzeniem wyposażają oni swoje autoryzowane punkty serwisowe w stacje do serwisowania klimatyzacji WAECO.

Ponadto, w pełni zautomatyzowane stacje ASC 2500 Low Emission ze swoimi licznymi praktycznymi i przydatnymi detalami stanowią rozszerzenie równie udanej i sprawdzonej serii ASC 2000. Podsumowując, stacje do serwisowania klimatyzacji Dometic WAECO stanowią wyjątkowo atrakcyjną alternatywę w stosunku do innych produktów z tego obszaru zastosowań, ponieważ pozwalają znacząco obniżyć koszty funkcjonowania warsztatu, jak również koszty ponoszone przez właścicieli samochodów.

Zdjęcia do pobrania

Tekst do pobrania (format MS Word, angielski, niemiecki):

ZIP archive

author posts

Standard dla profesjonalistów

ASC marki WAECO. Ten skrót od lat jest kojarzony z najlepszą jakością i wiodącą techniką w zakresie urządzeń do serwisowania klimatyzacji. By utrzymać ten stan również w przyszłości, seria jest stale poprawiana i udoskonalana. Wszystkie stacje ASC są zaawansowanymi, całkowicie zautomatyzowanymi urządzeniami

Bądź profesjonalistą w serwisowaniu klimatyzacji

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wyposażenia do serwisowania i napraw samochodowych układów klimatyzacji w celu poprawy skuteczności i osiągnięcia sukcesu w swojej działalności. Miś polarny Eddie dostarcza pomocnych informacji i materiałów reklamowych, które umożliwią zyskanie przewagi nad konkurencją!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dometic Poland SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201

Mail info@dometic.pl