Oszczędność na serwisowaniu klimatyzacji dzięki technologii Low Emission

Odzyskuj i ponownie wykorzystuj czynnik chłodniczy zamiast wciąż kupować nowy

Roczna strata czynnika chłodniczego

Strata czynnika chłodniczego podczas usuwania zużytego oleju (25 g):
2,50

Strata czynnika chłodniczego przez pompę próżniową (5 % / 30 g):
3,00

Strata czynnika chłodniczego podczas serwisowania klimatyzacji:
5,50

Strata czynnika chłodniczego w skali rocznej (przy serwisowaniu 5 układów na tydzień):
1430,00

Strata czynnika chłodniczego podczas usuwania zużytego oleju (0 g):
0,00

Strata czynnika chłodniczego przez pompę próżniową (0,1 % / 0,6 g)*:
0,01

Strata czynnika chłodniczego podczas serwisowania klimatyzacji:
0,01

Strata czynnika chłodniczego w skali rocznej (przy serwisowaniu 5 układów na tydzień):
3,12

Oszczędność wynikająca z odzyskiwania czynnika chłodniczego z wykorzystaniem technoligii Low Emission zamiast tradycyjnych urządzeń do serwisowania
Oszczędność dzięki zastosowaniu technologii Low Emission w skali rocznej : 1.414,40
Oszczędność w ciągu 8 lat 11.315,20
* Stacje do serwisowania klimatyzacji z technologią Low Emission gromadzą wyciekający czynnik chłodniczy w hermetycznym pojemniku na zużyty olej, odzyskują go a następnie odprowadzają do zbiornika. W rezultacie strata czynnika chłodniczego jest bliska 0%