12 vecí, ktoré by ste mali vedieť o servisných jednotkách R 1234yf

Znovu a znovu vidíme ako sa na trh uvádzajú klimatizačné servisné jednotky, ktoré nespĺňajú technické požiadavky na použitie s médiom R 1234yf.

Tu je pár vecí, ktoré by ste mali vziať do úvahy už len preto, aby ste boli na bezpečnej strane:

Plne automatický test funkčnosti

Servisné jednotky na médium R 1234yf podliehajú špeciálnym bezpečnostným predpisom. Chladiace médium nesmie unikať do atmosféry, preto model ASC 5500RPA od spoločnosti WAECO automaticky vykonáva kontrolu netesnosti v pravidelných intervaloch. To zaisťuje, že potenciálne menšie úniky zo systému nezostanú nespozorované.

Servisné prípojky s bezpečnostným ventilom

Servisné spoje na klimatizačných systémoch s médiom R 1234yf sú iné, než tie v systémoch s médiom R 134a. To eliminuje riziko zámeny pri pripájaní k servisnému zariadeniu. Servisné prípojky na systémoch s médiom R 1234yf musia mať to, čo sa nazýva „bezpečnostný ventil“, aby sa zaistilo, že z klimatizácie neunikne žiadne chladiace médium a to ani v prípade, že je ventil na klimatizačnej prípojke vozidla vadný.

Jasne rozpoznateľné servisné vybavenie

Dielne na klimatizácie budú mať v budúcnosti najpravdepodobnejšie dve rôzne klimatizačné servisné jednotky pretože médiá R 134a a R 1234yf nie sú navzájom kompatibilné. Aby sa zabránilo zmätku hneď v úvode, rozdiely medzi jednotkami musia byť zreteľne viditeľné.

Separátor oleja pre identifikátor plynu

Chráni vás pred nákladnými opravami! Kliknite sem pre viac informácií.

Integrovaná analýza chladiaceho média / bezpečný a plynulý priebeh procesu

Médium R 1234yf je veľmi citlivé na kontamináciu s inými chladiacimi médiami. Preto je povinné používať zariadenie na analýzu čistoty chladiaceho média. Ak je už prístroj na analýzu integrovaný do servisnej jednotky, môžete ušetriť čas. Taktiež je to bezpečnejšie, pretože analýza prebieha vždy automaticky.

Nízke emisie

Technológia low-emission zabraňuje tomu, aby bol personál dielne vystavený médiu R 1234yf vo vyšších koncentráciách, než povoľuje zákon.

Externé oneskorenie zapnutia

Médium R 1234yf je za určitých podmienok horľavé. Preto štart systému najskôr zapne iba externý ventilátor. Keď už ventilátor beží po dobu 35 sekúnd, systém prejde do stavu pod elektrickým napätím. Tým sa zaručí, že v systéme nie je po zapnutí elektrických komponentov žiadna horľavá zmes.

Externá ventilácia

Pred spustením systému sa servisná jednotka ventiluje po stlačení tlačidla ON (Zap.). Na tento účel je model ASC 5500RPA vybavený veľkými vetracími otvormi v spodnej časti. Zmysel má iba použitie externého ventilátora, ktorý vháňa dnu čerstvý vzduch, pretože namontovanie ventilátora do vnútra jednotky by mohlo viesť k tvorbe horľavej zmesi.

Špeciálny filter s jednoduchou údržbou

Elektronický indikátor výmeny filtra: po recyklácii určitého množstva chladiaceho média vám systém automaticky oznámi, že je čas na výmenu filtra. Kvôli ľahkej údržbe je filter prístupný zvonku.

Dostaňte všetko z jedného zdroja

Nestačí mať len klimatizačnú servisnú jednotku a udržiavať zásoby chladiaceho média. Dobrý dodávateľ poskytne aj spotrebný materiál potrebný na servis klimatizácie ako sú oleje a aditíva na detekciu únikov. Majte na zreteli, že oleje PAG a esterové oleje pre médium R 134a nie sú vhodné na použitie v klimatizačných systémoch s médiom R 1234yf!

Zabráňte strate drahého chladiaceho média

Môžeme očakávať, že cena za médium R 1234yf je výrazne vyššia ako za médium R 134a – ďalší dôvod prečo treba predísť strate chladiaceho média. Bežné klimatizačné servisné jednotky môžu stratiť až 100 kilogramov chladiaceho média za životnosť vákuovej vývevy a počas recyklácie oleja. S modelom ASC 5500RPA od spoločnosti WAECO je to však úplne inak. Na základe konceptu low-emission sa miera straty chladiaceho média blíži k hodnote nula %.

Pripojenie pre externú recykláciu chladiaceho média

Profesionálny štandard

ASC by WAECO je a mnohé roky bola skratkou pre excelentnú kvalitu a najmodernejšiu technológiu servisného vybavenia klimatizácií. Séria sa neustále vylepšuje a dopĺňa, aby spĺňala požiadavky do budúcnosti. Všetky ASC servisné jednotky sú vyrobené podľa najnovšej technológie a sú plne automatické

Staňte sa úspešným profesionálom v oblasti klimatizácií

Využite našu komplexnú ponuku zariadení pre servis a opravy automobilových klimatizačných systémov tak, aby sa vaša spoločnosť stala efektívnym a úspešným servisom klimatizácií. Ľadový medveď Eddie vás podporí užitočnými informáciami a reklamnými materiálmi, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou o dĺžku Eddieho nosa!

KONTAKTUJTE NÁS

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji

Email: bratislava@dometic.com
Tel: +421 2 45 529 680
Fax: +421 2 45 529 680
Net: www.dometic.sk