Detekcia netesností chladiaceho média klimatizácií

Nájdite úniky chladiaceho média klimatizácie

Zistite únik chladiva z klimatizácie

Detekcia netesností – štyri metódy sledovania netesností

Detekcia netesností je v každej servisnej dielni mimoriadne diskutovanou témou – a nielen pri servise bežných klimatizačných systémov R 134a, ale aj u systémov s alternatívnymi chladivami, napr. R 1234yf alebo CO2. Prinášame prehľad štyroch najčastejšie používaných metód na detekciu netesností, plus niekoľko odporúčaní od našich odborných technikov.

Výrobky na detekciu netesností klimatizácií

Zistite viac o rôznych technikách detekcie úniku chladiva z klimatizačných systémov vozidiel a pozrite si vhodné produkty pre každú metódu.