Detekcia úniku tlaku dusíkom

Zoradiť podľa:

Táto metóda zahŕňa vytvorenie pretlaku pomocou dusíka alebo podtlaku pomocou vákua prostredníctvom klimatizačnej servisnej jednotky. Detekcia netesností prostredníctvom diferenčného tlaku je vhodná najmä pre počiatočné testovanie silného úniku alebo dokonca až prázdnych systémov. Udáva iba to, že v systéme dochádza k úniku – nie však miesto úniku. Testovanie je možné iba s pomocou klimatizačných servisných jednotiek, ktoré sa automaticky zastavia, keď nie je možné vytvoriť vákuum (napr. všetky servisné jednotky WAECO ASC).

Ak proces pokračuje bez chybového hlásenia, môžete si byť istý, že v systéme nedochádza k únikom a môže sa naplniť chladiacim médiom. Podmienky vyhlášky o ochrane klímy pred chemickými látkami sú splnené.