UV detekcia netesností

Zoradiť podľa:

Do chladiaceho okruhu sa vstrekne špeciálne fluorescenčné aditívum – buď pomocou klimatizačnej servisnej jednotky alebo manuálne. Niektoré novšie modely klimatizačných systémov s filtrami chladiaceho média sú už z výroby vybavené takýmito aditívami. Keď komponenty klimatizácie osvetlíte UV lampou a pozriete sa na ne cez žlté ochranné okuliare, miesto úniku sa jasne rozžiari. Viditeľnosť je zaručená aj u motorov znečistených olejom a dokonca aj z určitej vzdialenosti. Na rozdiel od metódy formovacieho plynu je detekcia netesností pomocou UV lampy vhodná aj na detekciu mimoriadne malých únikov. Ak sa jedná o netesnosť spôsobenú vibráciami, je to jediná dostupná metóda.