WAECO LK-DETECT

Electronic leak detector, R134a/R1234yf

Electronic leak detection systems are capable of finding very small leaks, but with standard models it can be difficult – not to mention time-consuming – to apply the probe correctly in certain sections of the A/C system. This innovative electronic leak detector features a measuring head on a flexible neck, which makes it easier to reach tight corners and gives you the ability to thoroughly check all areas of an A/C system for leaks.
č. pol.: 9109003393
WAECO LK-DETECT
...a viac
    • Reliable leak detector that senses refrigerant concentrations in the ambient air
    • Measuring head on flexible neck to reach hard-to-access places and carry out a thorough inspection
    • Sensitivity: up to 5 g / year
    • Only responds to R134a/R1234yf refrigerant – no interference by other gases (plastic emissions) or air movement

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Znižujúce sa množstvá chladiacich médií v systémoch klimatizácií automobilov volajú po citlivejšom vybavení na detekciu netesností. To je priestor kde spoločnosť WAECO ponúka presvedčivé riešenie vďaka svojim mimoriadne fluorescenčným aditívam, lampám a okuliarom, ktoré sú dokonale zladené. UV aditíva na detekciu netesností sa riadne osvedčili, pretože sa rýchlo a jednoducho používajú a ponúkajú vysokú presnosť detekcie netesností za rozumnú cenu. Dávajte si však pozor, pretože výrobky nízkej kvality môžu spôsobovať opotrebovanie tesnení v klimatizácii, ako aj v klimatizačnej servisnej jednotke. Okrem toho môžu obsahovať rozpúšťadlá, ktoré narúšajú mazaciu schopnosť oleja. Pre použitie s olejmi (PAG, minerálny a esterový olej) je momentálne k dispozícii len jedno UV aditívum, ktoré neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a zároveň ponúka vynikajúce fluorescenčné vlastnosti a je výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladivá. Jeho názov: TRACER®. Pri správnej aplikácii je použitie tohto aditíva vo všetkých typoch klimatizácií automobilov a klimatizačných servisných jednotkách úplne bezpečné. Špeciálne aditívum na detekciu netesností TRACER® už bolo schválené na používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R1234yf. Výrobky TRACER® obsahujú 10-krát viac farbiva ako ostatné UV aditíva, čo má za následok oveľa vyššiu efektívnosť pri hľadaní menších únikov.

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Špecifikácie

Číslo modelu 9109003393 
Model UV Leak Detection 
Electronic leak detector, R134a/R1234yf 
Pre chladiace médium R134a, R1234yf