Preplach klimatizácie

Zoradiť podľa:
Dometic.Core.BL.Model.Asset?.Title
ASC Kits

Príslušenstvo na preplach pre ASC servisné jednotky

  
Dometic.Core.BL.Model.Asset?.Title
Recycle Guard

Ochranné príslušenstvo na filtrovanie tesniacich látok z klimatizačných systémov

 
?.Title
Adapter Kits

Súpravy s rôznymi adaptérmi na preplach klimatizačných systémov

   
Dometic.Core.BL.Model.Asset?.Title
Chip Filter

Ochranné filtre kompresorov klimatizácií na filtrovanie nečistôt

        

Vymazať všetko 

Vyberte položky k porovnaniu Porovnať 

Čistá práca – Preplach sa oplatí

Profesionálny servis klimatizačných systémov v automobiloch prirodzene zahŕňa aj preplach systému, aby sa tak z chladiaceho okruhu odstránili agresívne látky a kontaminanty. Preplach chráni všetky diely klimatizácie pred poškodením, najmä kompresor, ktorý je kľúčovým komponentom po jeho výmene.

Nikdy sa vám nepodarí dosiahnuť stopercentnú čistotu klimatizačného okruhu. Je to spôsobené tým, že dnes sa bežne využíva technológia paralelného prietokového výparníka. Po preplachu systému dôrazne odporúčame pridať filter na pevné častice do nasávacieho potrubia. Tým ochránite kompresor a zvlášť to odporúčame po jeho výmene, pretože tým zabránite, aby zostávajúce častice vnikli do novo inštalovaného kompresoru.

Dôležitá poznámka: Filter (Ref. č. 8880700246) by ste mali vymeniť po každom procese prepláchnutia (na každom vozidle)!

Bezpečný a rýchly preplach – s klimatizačnou servisnou jednotkou a preplachovou nádobou, ktorá je k nej pripojená

 • Šetrí váš čas a úsilie potrebné na predhriatie fľaše s chladivom
 • Nie je potrebné nelegálne odstrániť zariadenie na blokovanie plnenia, ako by to bolo nutné pri iných metódach
 • Nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie (napríklad dve fľaše s chladivom)!
 • Automatické procesy riadené prostredníctvom klimatizačnej servisnej jednotky zabraňujú prevádzkovým chybám
 • Schválené renomovanými výrobcami vozidiel

Niektorí výrobcovia ponúkajú preplachové súpravy, ktoré fungujú bez klimatizačnej servisnej jednotky. Berte do úvahy nasledujúce skutočnosti:

 1. Časový faktor: Fľaša s chladiacim médiom sa musí zahriať až do +70 °°C, čo trvá asi 1,5 – 2 hodiny.
 2. Práca navyše: Zberná nádrž musí byť umiestnená v nádobe so studenou vodou, keď je okolitá teplota vysoká.
 3. Bezpečnostný faktor: Plniace zariadenie a bezpečnostné zariadenie zostatkového tlaku na fľaši s chladiacim médiom sa pri tejto metóde musia odstrániť; systém fľaše nemá žiadny uzemňovací bod.