WAECO ASC-FLSH

Hybridná preplachovacia súprava pre ASC 2000, R134a

Servis klimatizácie vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom zahŕňa osobitné požiadavky. Dielne musia napríklad zaručiť, že oleje do kompresora, väčšinou POE alebo špeciálne PAG oleje nie sú elektricky vodivé. To sa dá zaručiť iba vtedy, ak sú oleje dôkladne chránené pred vlhkosťou (skladovanie a plnenie bez prístupu vlhkosti) a je naplnený správny typ oleja. Správny preplach je jediný spôsob, ako zabrániť nechcenej a nezákonnej vzájomnej kontaminácii a súvisiacim rizikám (zásah elektrickým prúdom, tvorba kyseliny). Preto ponúkame špeciálne preplachovacie súpravy na použitie v hybridných vozidlách, kompatibilné so servisnými jednotkami ASC 2000 (k dispozícii sú aj hybridné preplachovacie súpravy pre iné ASC jednotky).
č. pol.: 8885200261
WAECO ASC-FLSH
...a viac
  • Špeciálne navrhnuté na preplach klimatizačných jednotiek pre hybridné vozidlá
  • Jednoduché, plne automatické čistenie a preplach
  • Pomáha chrániť všetky časti klimatizačnej servisnej jednotky dôkladným odstránením agresívnych látok a kontaminantov z chladiaceho okruhu
  • Súprava obsahuje inovatívnu preplachovú nádobu určenú pre servisné jednotky série ASC
  • Dodáva sa so špeciálnym softvérom a prevádzkovými pokynmi
  • Schválené podľa normy SAE J 2843/2788/2843H
  • Kompatibilné so servisnou jednotkou ASC 2000. K dispozícii sú aj hybridné preplachovacie súpravy pre iné ASC jednotky

Špecifikácie

Číslo modelu 8885200261 
Model Flushing Devices 
Hybridná preplachovacia súprava pre ASC 2000, R134a 
EAN-13 4015704226478