WAECO Tracer® UV R 134a

UV farbivo Tracer®, na báze PAG oleja, pre R 134a, 6 kusov

UV farbivá od spoločnosti Tracer® poskytujú vysokú presnosť detekcie netesností za konkurencieschopné náklady. UV farbivá od spoločnosti Tracer®, výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladiace médiá, nespôsobujú opotrebovanie tesnení v klimatizácii vozidla, chladiacom systéme, palivovej nádrži ani pripojenej klimatizačnej servisnej jednotke. Neobsahujú žiadna rozpúšťadlá, nenarúšajú mazaciu schopnosť oleja chladiaceho média. Dostupné pre rôzne oleje chladiaceho média (PAG, minerálny olej, esterový olej) a v rôznych veľkostiach a nádobách (paličky, kazety, plechovky, fľaše). UV farbivá od spoločnosti Tracer® sú schválené používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R 1234yf.
č. pol.: 9103500938 (TP-3860-0601)
WAECO Tracer® UV R 134a
...a viac
    • Jednoduchá detekcia únikov – jednoducho sa pridá ku chladiacemu médiu počas plnenia
    • Presné dávkovanie – palička obsahuje presné a správne množstvo
    • Univerzálne použitie – pre klimatizačné a chladiace systémy
    • Schválené výrobcami automobilov

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Znižujúce sa množstvá chladiacich médií v systémoch klimatizácií automobilov volajú po citlivejšom vybavení na detekciu netesností. To je priestor kde spoločnosť WAECO ponúka presvedčivé riešenie vďaka svojim mimoriadne fluorescenčným aditívam, lampám a okuliarom, ktoré sú dokonale zladené. UV aditíva na detekciu netesností sa riadne osvedčili, pretože sa rýchlo a jednoducho používajú a ponúkajú vysokú presnosť detekcie netesností za rozumnú cenu. Dávajte si však pozor, pretože výrobky nízkej kvality môžu spôsobovať opotrebovanie tesnení v klimatizácii, ako aj v klimatizačnej servisnej jednotke. Okrem toho môžu obsahovať rozpúšťadlá, ktoré narúšajú mazaciu schopnosť oleja. Pre použitie s olejmi (PAG, minerálny a esterový olej) je momentálne k dispozícii len jedno UV aditívum, ktoré neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a zároveň ponúka vynikajúce fluorescenčné vlastnosti a je výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladivá. Jeho názov: TRACER®. Pri správnej aplikácii je použitie tohto aditíva vo všetkých typoch klimatizácií automobilov a klimatizačných servisných jednotkách úplne bezpečné. Špeciálne aditívum na detekciu netesností TRACER® už bolo schválené na používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R1234yf. Výrobky TRACER® obsahujú 10-krát viac farbiva ako ostatné UV aditíva, čo má za následok oveľa vyššiu efektívnosť pri hľadaní menších netesností.

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Špecifikácie

Číslo modelu 9103500938 
Model Cartridge 
TP-3860-0601 
Údaj nahrádzajúci číslo modelu 8887600005 
Rozsah dodávky Tracer® UV Dye for R134a, 6 sticks á 2 ml, 6 service sticker, manual (en/fr/es/it/de), cardboard box 
UV farbivo Tracer®, na báze PAG oleja, pre R 134a, 6 kusov 
Pre chladiace médium R134a 
Druh oleja PAG