WAECO Tracer® UV R1234yf

UV-farbivo Tracer®, na báze oleja PAG, pre R 134a, plniaca fľaša, 250 ml

UV farbivá od spoločnosti Tracer® poskytujú vysokú presnosť detekcie únikov za konkurencieschopné náklady. UV farbivá od spoločnosti Tracer®, výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladiace médiá, nespôsobujú opotrebovanie tesnení v klimatizácii vozidla, chladiacom vodovodnom systéme, palivovej nádrži ani pripojenej klimatizačnej servisnej jednotke. Neobsahujú žiadna rozpúšťadlá, nenarúšajú mazaciu schopnosť oleja chladiaceho média. Dostupné pre rôzne chladiace oleje (PAG, minerálny olej, esterový olej) a v rôznych veľkostiach a nádobách (paličky, kazety, plechovky, fľaše). UV farbivá od spoločnosti Tracer® sú schválené používanie s novými chladiacimi médiami, ako napríklad CO2 a R 1234yf.
č. pol.: 8887600002
WAECO Tracer® UV R1234yf
...a viac
    • Vynikajúca kvalita značky Tracer® – bezpečné na použitie vo všetkých typoch klimatizácií automobilov a klimatizačných servisných jednotiek
    • UV-aditívum bez rozpúšťadiel – žiadne riziko poškodenia komponentov klimatizácií alebo servisného vybavenia
    • Vysokoúčinná detekcia únikov – obsahuje až 10-krát viac farbiva v porovnaní s inými UV-aditívami
    • Schválené výrobcami automobilov

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Znižujúce sa množstvá chladiacich médií v systémoch klimatizácií automobilov volajú po citlivejšom vybavení na detekciu netesností. To je priestor kde spoločnosť WAECO ponúka presvedčivé riešenie vďaka svojim mimoriadne fluorescenčným aditívam, lampám a okuliarom, ktoré sú dokonale zladené. UV aditíva na detekciu netesností sa riadne osvedčili, pretože sa rýchlo a jednoducho používajú a ponúkajú vysokú presnosť detekcie netesností za rozumnú cenu. Dávajte si však pozor, pretože výrobky nízkej kvality môžu spôsobovať opotrebovanie tesnení v klimatizácii, ako aj v klimatizačnej servisnej jednotke. Okrem toho môžu obsahovať rozpúšťadlá, ktoré narúšajú mazaciu schopnosť oleja. Pre použitie s olejmi (PAG, minerálny a esterový olej) je momentálne k dispozícii len jedno UV aditívum, ktoré neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a zároveň ponúka vynikajúce fluorescenčné vlastnosti a je výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladivá. Jeho názov: TRACER®. Pri správnej aplikácii je použitie tohto aditíva vo všetkých typoch klimatizácií automobilov a klimatizačných servisných jednotkách úplne bezpečné. Špeciálne aditívum na detekciu netesností TRACER® už bolo schválené na používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R1234yf. Výrobky TRACER® obsahujú 10-krát viac farbiva ako ostatné UV aditíva, čo má za následok oveľa vyššiu efektívnosť pri hľadaní menších únikov.

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Špecifikácie

Číslo modelu 8887600002 
Model Can 
Rozsah dodávky Tracer UV Dye for R1234yf , 250 ml, metal can with screw cap, 50 pieces service sticker, cardboard box 
UV-farbivo Tracer®, na báze oleja PAG, pre R 134a, plniaca fľaša, 250 ml 
Rozmery – hĺbka produktu 56 mm
Rozmery – výška produktu 138 mm
Rozmery – šírka produktu 56 mm
Čistá hmotnosť 0.30 kg
Pre chladiace médium R1234yf 
EAN-13 4015704283327