Obrázky produktu sú uvedené iba pre demonštratívne účely a môžu sa líšiť od skutočného produktu

WAECO Tracer® UV R134a
Kazeta s UV aditívom Tracer®, 14,8 ml, na báze oleja PAG, pre R134a, 3 kusy

UV aditíva spoločnosti Tracer® ponúkajú vysokú presnosť detekcie netesností za rozumnú cenu. Aditíva Tracer®, výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladiace médiá, nespôsobujú opotrebovanie tesnení v klimatizácii vozidla, chladiacom vodovodnom systéme, palivovej nádrži ani pripojenej klimatizačnej servisnej jednotke. Neobsahujú žiadna rozpúšťadlá, nenarúšajú mazaciu schopnosť oleja chladiaceho média. Dostupné pre rôzne oleje chladiacich médií (PAG, minerálny olej, esterový olej) a v rôznych veľkostiach a nádobách (paličky, kazety, plechovky, fľaše). Aditíva Tracer® sú schválené používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R1234yf.
 • Jednoduché použitie s ručnou pumpou
 • Žiadne riziko poškodenia
  Bez rozpúšťadla
 • Kvalita Tracer®
č. pol.: 83192232569
WAECO Tracer® UV R134a
...a viac
  • Jednoduché použitie s vhodnou ručnou pumpou Tracer®
  • UV-aditívum bez rozpúšťadiel – žiadne riziko poškodenia komponentov klimatizácií alebo servisného vybavenia
  • Vynikajúca kvalita Tracer® pre bezpečnú a účinnú detekciu netesností
  • Na pridávanie do klimatizačných systémov naplnených chladiacim médiom
  • Časovo úsporné riešenie – ideálne pri príprave na opravu
  • Schválené výrobcami automobilov

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Znižujúce sa množstvá chladiacich médií v systémoch klimatizácií automobilov volajú po citlivejšom vybavení na detekciu netesností. To je priestor kde spoločnosť WAECO ponúka presvedčivé riešenie vďaka svojim mimoriadne fluorescenčným aditívam, lampám a okuliarom, ktoré sú dokonale zladené. UV aditíva na detekciu netesností sa riadne osvedčili, pretože sa rýchlo a jednoducho používajú a ponúkajú vysokú presnosť detekcie netesností za rozumnú cenu. Dávajte si však pozor, pretože výrobky nízkej kvality môžu spôsobovať opotrebovanie tesnení v klimatizácii, ako aj v klimatizačnej servisnej jednotke. Okrem toho môžu obsahovať rozpúšťadlá, ktoré narúšajú mazaciu schopnosť oleja. Pre použitie s olejmi (PAG, minerálny a esterový olej) je momentálne k dispozícii len jedno UV aditívum, ktoré neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a zároveň ponúka vynikajúce fluorescenčné vlastnosti a je výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladivá. Jeho názov: TRACER®. Pri správnej aplikácii je použitie tohto aditíva vo všetkých typoch klimatizácií automobilov a klimatizačných servisných jednotkách úplne bezpečné. Špeciálne aditívum na detekciu netesností TRACER® už bolo schválené na používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R1234yf. Výrobky TRACER® obsahujú 10-krát viac farbiva ako ostatné UV aditíva, čo má za následok oveľa vyššiu efektívnosť pri hľadaní menších netesností.

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Špecifikácie

Číslo modelu 83192232569 
Model Cartridge 
Rozsah dodávky TP-9860-0301 with BMW bar code sticker and ident number  
Kazeta s UV aditívom Tracer®, 14,8 ml, na báze oleja PAG, pre R134a, 3 kusy 
Pre chladiace médium R134a