Impressum

Právne informácie

Informácie v súlade s odeskom 5 TMG

Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten

V zastúpení

Joachim Kinscher
Henk Vyncke

Kontakt

Telefón: +49 2572 879 0
Fax: +49 2572 879 300
E-mail: info@dometic-waeco.de
Internetová adresa: http://www.dometic.de

Záznam v registri

Záznam v obchodnom registri
Registračné číslo: HRB 3716
Registrový súd: Amtsgericht Steinfurt

IČ DPH

IČ DPH v súlade s odsekom 27 nemeckého zákona o DPH
DE 124393501

Osoba zodpovedná za obsah v súlade s 55 ods. 2 RStV

JÜrgen Steindle

Uvedenie zdrojov obrázkov a grafiky

http://www.shutterstock.com

Zrieknutie sa práv

Zodpovednosť za obsah
Obsah našich stránok bol zostavený s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu nedokážeme zaručiť presnosť, úplnosť alebo tematickosť obsahu. Podľa zákonných ustanovení zodpovedáme za náš vlastný obsah na týchto internetových stránkach. V tomto kontexte vás chceme upozorniť, že nie sme povinní monitorovať prenesené alebo uložené informácie tretích strán, ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na ilegálnu činnosť. Naše povinnosti odstrániť alebo blokovať využívanie informácií podľa všeobecne platných zákonov zostáva nedotknutá podľa ustanovení §§ 8 až 10 zákona o elektronických médiách (TMG).

Zodpovednosť za odkazy
Zodpovednosť za obsah externých odkazov (internetové stránky tretích strán) leží výlučne na operátoroch týchto stránok. V čase vytvorenia odkazu nám neboli známe žiadne porušenia zákonných ustanovení. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákonných predpisov, príslušný odkaz okamžite odstránime.

Autorské právo
Naše internetové stránky sú subjektom nemeckého autorského zákona. Pokiaľ to zákon výslovne nepovoľuje (§ 44 a nasl., zákona o autorskom práve), akákoľvek forma využívania, reprodukcie alebo spracovania, je subjektom ochrany autorského práva na našich internetových stránkach a vyžaduje si predchádzajúci súhlas vlastníka týchto práv. Individuálna reprodukcia je povolená len na súkromné použitie, takže nesmie slúžiť, priamo alebo nepriamo, na vytvorenie zisku. Neoprávnené využívanie chránených diel je trestné (§ 106 zákona o autorskom práve).

Profesionálny štandard

ASC by WAECO je a mnohé roky bola skratkou pre excelentnú kvalitu a najmodernejšiu technológiu servisného vybavenia klimatizácií. Séria sa neustále vylepšuje a dopĺňa, aby spĺňala požiadavky do budúcnosti. Všetky ASC servisné jednotky sú vyrobené podľa najnovšej technológie a sú plne automatické

Staňte sa úspešným profesionálom v oblasti klimatizácií

Využite našu komplexnú ponuku zariadení pre servis a opravy automobilových klimatizačných systémov tak, aby sa vaša spoločnosť stala efektívnym a úspešným servisom klimatizácií. Ľadový medveď Eddie vás podporí užitočnými informáciami a reklamnými materiálmi, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou o dĺžku Eddieho nosa!

KONTAKTUJTE NÁS

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji

Email: bratislava@dometic.com
Tel: +421 2 45 529 680
Fax: +421 2 45 529 680
Net: www.dometic.sk