Vysvetlenie nášho konceptu nízkych emisií (Low Emission)

Bez nízkych emisií

Odsávanie bez nízkych emisií, klimatizácia sa úplne nevyprázdni. Kompresor servisnej jednotky nedokáže vyprázdniť systém úplne a zvyšných 500 milibarov (absolútny tlak) chladiaceho média zostane v klimatizácii.

Vákuová fáza bez nízkych emisií, zostávajúce chladiace médium (500 milibarov) sa odsaje cez odsávaciu časť vákuovej vývevy, v závislosti od zariadenia medzi 1 a 10%.

Vypustenie oleja bez nízkych emisií, chladiace médium potrebné na vypustenie použitého oleja unikne do prostredia cez ventilačné otvory nádoby na starý olej. Pri každom vypúšťaní oleja to je v závislosti od zariadenia hodnota medzi 40 a 100 g.

S nízkymi emisiami

Odsávanie s nízkymi emisiami, vďaka spolupráci medzi kompresorom a vákuovou vývevou sa dosiahne vyprázdnenie takmer 100% a žiadne chladiace médium sa nestratí.

Vypustenie použitého oleja s nízkymi emisiami, chladiace médium potrebné na vypustenie použitého oleja sa odsaje cez vákuovú vývevu z hermeticky utesnenej nádoby na použitý olej a naplní sa do internej nádrže prostredníctvom kompresora. Nestratí sa žiadne chladiace médium!

Úspora nákladov za servis klimatizácií s koncepciou low-emission

Priemerné množstvo chladiaceho média naplneného do chladiaceho systému: 600 g
Priemerná trhová cena chladiaceho média R1234yf: 130,00 € / kg

Servis klimatizácií s médiom R 1234yf bez koncepcie Low Emission

Strata chladiaceho média pri čistení oleja 25 g 3,25 €
Chladiace médium recykované zo systému klimatizácie 95 % 3,90 €
Strata chladiaceho média za 1 servis 7,15 €
Pri 3 servisoch klimatizácie za týždeň je ročná strata na chladiacom médiu 1136,85 €

Úspora nákladov za servis klimatizácií s koncepciou low-emission

Strata chladiaceho média pri čistení oleja 0 g 0,00 €
Chladiace médium recykované zo systému klimatizácie 99,9 % 0,08 €
Strata chladiaceho média za 1 servis 0,08 €
Pri 3 servisoch klimatizácie za týždeň je ročná strata na chladiacom médiu 12,72 €

Ročná úspora za rok s koncepciou Low Emission: 1124,13 €
Ročná úspora počas 8 rokov s konceptom low-emission: 8993,04 €

Profesionálny štandard

ASC by WAECO je a mnohé roky bola skratkou pre excelentnú kvalitu a najmodernejšiu technológiu servisného vybavenia klimatizácií. Séria sa neustále vylepšuje a dopĺňa, aby spĺňala požiadavky do budúcnosti. Všetky ASC servisné jednotky sú vyrobené podľa najnovšej technológie a sú plne automatické

Staňte sa úspešným profesionálom v oblasti klimatizácií

Využite našu komplexnú ponuku zariadení pre servis a opravy automobilových klimatizačných systémov tak, aby sa vaša spoločnosť stala efektívnym a úspešným servisom klimatizácií. Ľadový medveď Eddie vás podporí užitočnými informáciami a reklamnými materiálmi, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou o dĺžku Eddieho nosa!

KONTAKTUJTE NÁS

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji

Email: bratislava@dometic.com
Tel: +421 2 45 529 680
Fax: +421 2 45 529 680
Net: www.dometic.sk