V bezpečí

Na bezpečnej strane s ASC 2500G s nízkymi emisiami

V bezpečí

WAECO ASC 2500 Low Emission

Green professional

Podľa najnovšieho eurobarometra Európskej Komisie, 95 percent občanov EÚ považuje ochranu životného prostredia, udržateľný ekonomický rozvoj a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov za problémy, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Vo vzťahu k servisu automobilových klimatizácií treba túto problematiku pretransformovať na ciele, ktoré vedú k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znižujú náklady na servis klimatizácií. Obe tieto výzvy perfektne spĺňa model servisnej jednotky klimatizácií ASC 2500 Low Emission od spoločnosti WAECO, ktorý jedinečným spôsobom spája hospodárnosť a ekologickú kompatibilitu. S modelom ASC 2500 Low Emission prinášajú špecialisti na klimatizácie v spoločnosti WAECO servisným dielňam výkonný nástroj na optimalizáciu svojej obchodnej činnosti. Súčasne aktívne prispievajú k ochrane životného prostredia. Napokon, manipulácia s chladiacim médiom R134a bude súčasťou každodennej rutiny v servisnej dielni ešte dlhé nasledujúce roky. Z toho dôvodu sa vývojársky tím okolo inžiniera Franza-Josefa Escha zameriava na hľadanie spôsobov znižovania nákladov servisných dielní maximalizáciou množstva regenerovaného chladiaceho média. Znamená to udržateľné znižovanie dopadu na životné prostredie – pozitívny vedľajší účinok.

Koeficient straty chladiaceho média u modelu WAECO ASC 2500 Low Emission je takmer nula. Táto úžasná hodnota sa dosiahla vďaka sofistikovanému prístupu: Všetky komponenty, ktoré sú dôležité z hľadiska emisií, sú integrované do recyklačného okruhu a chladiace médium sa zachytáva do nádoby z použitého oleja a neuniká do atmosféry ako v prípade konvenčných servisných jednotiek. Štúdie uskutočnené tímom Dometic WAECO preukázali, že bežne používané servisné stanice klimatizácií uvoľňujú 60 až 120 gramov zachyteného chladiaceho média do prostredia. Ak vezmeme do úvahy dnešné stúpajúce ceny chladiaceho média, tento typ znečistenia zvyšuje zaťaženie servisných dielní, ako aj ovzdušia na celom svete.

ASC 2500 G

WAECO ASC 2500 Low Emission je vysoko presný diagnostický nástroj, ktorý indikuje množstvo zachyteného chladiaceho média. Zaznamenáva celkové množstvo chladiaceho média obsiahnutého v servisnej jednotke – vrátane (a najmä) množstva zachyteného do nádoby z použitého oleja počas interného procesu regenerácie – tým zabraňuje nesprávnemu výpočtu skutočného množstva chladiaceho média obsiahnutého v okruhu. Táto inovatívna funkcia uľahčuje riešenie problémov v klimatizačných systémoch automobilov a z modelu WAECO ASC 2500 Low Emission robí excelentný diagnostický nástroj.

Značky Volkswagen a BMW už objavili výhody technológie WAECO a schválili jej použitie na svojich vozidlách. Títo dvaja výrobcovia úspešne ponúkajú servisné stanice klimatizácií WAECO svojim predajcom prostredníctvom portálu vybavenia dielne.

Okrem toho, plne automatický model ASC 2500 Low Emission exceluje s veľkým množstvom praktických a výhodných detailov, ktoré zdieľa s osvedčeným modelom ASC 2000. Celkovo servisná jednotka Dometic WAECO ponúka atraktívnu alternatívu, vďaka ktorej sú náklady na servis klimatizácie priaznivejšie tak pre servisnú dielňu, ako aj pre zákazníka.

Obrázky na prevzatie

Text na prevzatie (formát MS Word, anglicky, nemecky):

ZIP archive

author posts

Profesionálny štandard

ASC by WAECO je a mnohé roky bola skratkou pre excelentnú kvalitu a najmodernejšiu technológiu servisného vybavenia klimatizácií. Séria sa neustále vylepšuje a dopĺňa, aby spĺňala požiadavky do budúcnosti. Všetky ASC servisné jednotky sú vyrobené podľa najnovšej technológie a sú plne automatické

Staňte sa úspešným profesionálom v oblasti klimatizácií

Využite našu komplexnú ponuku zariadení pre servis a opravy automobilových klimatizačných systémov tak, aby sa vaša spoločnosť stala efektívnym a úspešným servisom klimatizácií. Ľadový medveď Eddie vás podporí užitočnými informáciami a reklamnými materiálmi, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou o dĺžku Eddieho nosa!

KONTAKTUJTE NÁS

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji

Email: bratislava@dometic.com
Tel: +421 2 45 529 680
Fax: +421 2 45 529 680
Net: www.dometic.sk