WAECO Tracer® UV Hybrid

Hybridné farbivo, na báze POE, 100 ml

UV farbivá od spoločnosti Tracer® poskytujú vysokú presnosť detekcie netesností za konkurencieschopné ceny. UV farbivá od spoločnosti Tracer®, výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladiace médiá, nespôsobujú opotrebovanie tesnení v klimatizácii, chladiacom systéme, palivovej nádrži ani pripojenej klimatizačnej servisnej jednotke. Neobsahujú žiadne rozpúšťadlá, takže nenarúšajú mazaciu schopnosť oleja chladiaceho média. Dostupné pre rôzne oleje chladiaceho média (PAG, minerálny olej, esterový olej) a v rôznych veľkostiach a nádobách (paličky, kazety, plechovky, fľaše). UV farbivá od spoločnosti Tracer® sú schválené na používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R1234yf.
č. pol.: 8887600007
WAECO Tracer® UV Hybrid
...a viac
    • Udržiava vlhkosť mimo klimatizačného systému – žiadna tvorba kyseliny alebo ľadu, žiadne riziko korózie
    • Zachováva mazacie vlastnosti oleja – predlžuje životnosť kompresora a celého klimatizačného systému
    • Patentované riešenie – schválené mnohými výrobcami automobilov
    • Pohodlná manipulácia – jednoduché pripojenie k servisnému portu klimatizácie pomocou špeciálneho adaptéra
    • Kompletné vyprázdnenie – zabraňuje strate UV farbiva a šetrí náklady

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Znižujúce sa množstvá chladiacich médií v systémoch klimatizácií automobilov volajú po citlivejšom vybavení na detekciu netesností. To je priestor kde spoločnosť WAECO ponúka presvedčivé riešenie vďaka svojim mimoriadne fluorescenčným aditívam, lampám a okuliarom, ktoré sú dokonale zladené. UV aditíva na detekciu netesností sa riadne osvedčili, pretože sa rýchlo a jednoducho používajú a ponúkajú vysokú presnosť detekcie netesností za rozumnú cenu. Dávajte si však pozor, pretože výrobky nízkej kvality môžu spôsobovať opotrebovanie tesnení v klimatizácii, ako aj v klimatizačnej servisnej jednotke. Okrem toho môžu obsahovať rozpúšťadlá, ktoré narúšajú mazaciu schopnosť oleja. Pre použitie s olejmi (PAG, minerálny a esterový olej) je momentálne k dispozícii len jedno UV aditívum, ktoré neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a zároveň ponúka vynikajúce fluorescenčné vlastnosti a je výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladivá. Jeho názov: TRACER®. Pri správnej aplikácii je použitie tohto aditíva vo všetkých typoch klimatizácií automobilov a klimatizačných servisných jednotkách úplne bezpečné. Špeciálne aditívum na detekciu netesností TRACER® už bolo schválené na používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R1234yf. Výrobky TRACER® obsahujú 10-krát viac farbiva ako ostatné UV aditíva, čo má za následok oveľa vyššiu efektívnosť pri hľadaní menších únikov.

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Špecifikácie

Číslo modelu 8887600007 
Model Profi Oil Bottle 
Údaj nahrádzajúci číslo modelu 8887600019 
Rozsah dodávky Tracer® UV Dye for Hybrid, Profi Oil System, 150 ml can, service sticker, cardboard box 
Hybridné farbivo, na báze POE, 100 ml 
Rozmery – hĺbka produktu 65 mm
Rozmery – výška produktu 140 mm
Rozmery – šírka produktu 65 mm
Čistá hmotnosť 0.23 kg
Druh oleja POE 
EAN-13 4015704291353