WAECO Tracer® UV R134a
UV-farbivo Tracer®, na báze oleja PAG, pre R134a, 3 fľaše

UV-aditíva spoločnosti Tracer® ponúkajú vysokú presnosť detekcie netesností za rozumnú cenu. Aditíva Tracer®, výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladiace médiá, nespôsobujú opotrebovanie tesnení v klimatizácii vozidla, chladiacom vodovodnom systéme, palivovej nádrži ani pripojenej klimatizačnej servisnej jednotke. Neobsahujú žiadna rozpúšťadlá, nenarúšajú mazaciu schopnosť oleja chladiaceho média. Dostupné pre rôzne chladiace oleje (PAG, minerálny olej, esterový olej) a v rôznych veľkostiach a nádobách (paličky, kazety, plechovky, fľaše). Aditíva Tracer® sú schválené používanie s novými chladiacimi médiami, ako napríklad CO2 a R1234yf.
 • Kvalita Tracer®
 • Žiadne riziko poškodenia
  Bez rozpúšťadla
 • Vysoká účinnosť detekcie netesností
č. pol.: 9103500937 (TP-3820-0301)
WAECO Tracer® UV R134a
...a viac
  • Vynikajúca kvalita značky Tracer® – bezpečné na použitie vo všetkých typoch klimatizácií automobilov a klimatizačných servisných jednotiek
  • UV-aditívum bez rozpúšťadiel – žiadne riziko poškodenia komponentov klimatizácií alebo servisného vybavenia
  • Vysokoúčinná detekcia netesností – obsahuje až 10-krát viac farbiva v porovnaní s inými UV-aditívami
  • Schválené výrobcami automobilov

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Znižujúce sa množstvá chladiacich médií v systémoch klimatizácií automobilov volajú po citlivejšom vybavení na detekciu netesností. To je priestor kde spoločnosť WAECO ponúka presvedčivé riešenie vďaka svojim mimoriadne fluorescenčným aditívam, lampám a okuliarom, ktoré sú dokonale zladené. UV aditíva na detekciu netesností sa riadne osvedčili, pretože sa rýchlo a jednoducho používajú a ponúkajú vysokú presnosť detekcie netesností za rozumnú cenu. Dávajte si však pozor, pretože výrobky nízkej kvality môžu spôsobovať opotrebovanie tesnení v klimatizácii, ako aj v klimatizačnej servisnej jednotke. Okrem toho môžu obsahovať rozpúšťadlá, ktoré narúšajú mazaciu schopnosť oleja. Pre použitie s olejmi (PAG, minerálny a esterový olej) je momentálne k dispozícii len jedno UV aditívum, ktoré neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a zároveň ponúka vynikajúce fluorescenčné vlastnosti a je výlučne na báze vysokokvalitných olejov pre chladivá. Jeho názov: TRACER®. Pri správnej aplikácii je použitie tohto aditíva vo všetkých typoch klimatizácií automobilov a klimatizačných servisných jednotkách úplne bezpečné. Špeciálne aditívum na detekciu netesností TRACER® už bolo schválené na používanie s novými chladiacimi médiami ako napríklad CO2 a R1234yf. Výrobky TRACER® obsahujú 10-krát viac farbiva ako ostatné UV aditíva, čo má za následok oveľa vyššiu efektívnosť pri hľadaní menších netesností.

Bezpečná a účinná detekcia netesností

Špecifikácie

Číslo modelu 9103500937 
Model Bottle 
TP-3820-0301 
Údaj nahrádzajúci číslo modelu 8887600001 
Rozsah dodávky Tracer® UV Dye for R134a, 4 Bottles á 30 ml, 12 service sticker, manual (en/fr/es/de), cardboard box 
UV-farbivo Tracer®, na báze oleja PAG, pre R134a, 3 fľaše 
Pre chladiace médium R134a 
Druh oleja PAG