ASC-serien: godkänd säkerhet

Arbete med köldmedlen i WAECO:s A/C-servicecentra är rent, säger TÜV

ASC-serien: godkänd säkerhet

Arbete med WAECO A/C
köldmedel vid servicecentra är rent, säger TÜV

Working with WAECO A/C service centres refrigerants are clean says TÜVWAECO:s A/C-servicecentra i ASC-serien lever helt upp till de strikta kvalitetsstandarderna för köldmedelsrening enligt den internationella bestämmelsen SAE J2099/J2210. Med sitt officiella testintyg bekräftar TÜV Rhineland effektiviteten hos reningsfunktionen i WAECO:s A/C-servicecentra. Från och med nu kommer alla enheter i den framgångsrika ASC-serien därför förses med en kvalitetsstämpel.  Som en extra tjänst erbjuder WAECO kunderna att eftermontera A/C-servicecentra i verkstäderna. På begäran kan WAECO beställa stämplarna så att centran kan märkas med kvalitetsintyget.

Underhåll och reparationer av klimatanläggningar i bilar innebär att köldmedlet samlas upp av A/C-serviceenheten, återvinns och sedan fylls på igen i klimatanläggningen. Renhetsgraden är kritisk för processen. Renhetsgraden i påfyllt köldmedel måste leva upp till den kvalitet som köldmedlet hade när det lämnade fabriken.  Bestämmelsen SAE J2099/J2210 specificerar tydligt det godkända innehållet. Köldmedlet måste ha en renhetsnivå på minst 98 procent och får maximalt innehålla  50 ppm fukt, 50 ppm olja  och 150 ppm icke-kondenserbar gas (luft), alltid relativt till köldmedlets vikt.  Tester har visat att den nödvändiga renhetsnivån inte kan garanteras av alla A/C-serviceenheter på marknaden.

Eventuella orenheter kan ha vittgående effekter som försämrar kvaliteten hos klimatanläggningar i bilar. Om det till exempel är för mycket luft i serviceenheten, kommer luftutloppstemperaturen oundvikligen att stiga samtidigt som trycket i klimatanläggningen ökar. Det leder till att den inbyggda högtrycksbrytaren kontinuerligt kopplar till och från magnetkopplingen. Den naturliga konsekvensen är att kompressorns koppling slits ut i förtid. Enligt uppskattningar innehåller köldmedlet i ca 4 % av alla fordon som lämnar A/C-servicecentran föroreningar. Det betyder att ett av 25 fordon innehåller föroreningar.

Servicecentran i WAECO:s ASC-serie är en garanti för att det här problemet inte kan uppstå. De har en utloppsventil som automatiskt släpper ut den luft som sugs in under uppsamlingen.

Den som vill vara säker på att A/C-servicecentret uppfyller de strikta standarderna och bestämmelserna kan lita på kvalitetsintyget från TÜV.

Kontakta oss för mer information:

Tel: 0 25 72 / 879 – 191
Fax: 0 25 72 / 879 – 390
E-post: fh@waeco.de

Text för hämtning (MS Word-format, engelska, tyska):

ZIP archive

author posts

Professionell standard

ASC från WAECO är, och har i många år varit, förkortningen för enastående kvalitet och ultramodern teknik för A/C-serviceutrustning. Serien utvecklas och kompletteras ständigt för att kunna möta framtida krav. Alla ASC-serviceenheter är moderna och helautomatiska

Var en framgångsrik A/C-specialist

Utnyttja vårt breda utrustningssortiment för service och reparationer av A/C-system i bilar för att göra ditt företag till en effektiv och framgångsrik A/C-verkstad. Polar bear Eddie ger dig användbar information och marknadsföringsmaterial som hjälper dig att hålla noslängds avstånd till konkurrenterna!

KONTAKTA OSS

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se
Web www.dometic.com