Läcksökning

Läcksökning – sju läcksökningsmetoder

Läcksökning är alltid ett aktuellt ämne på alla A/C-verkstäder – och inte bara för service på konventionella R 134a A/Csystem, utan även för system fyllts på med andra köldmedel som t.ex. R 1234yf eller CO2. Det finns en översikt över de sju vanligaste läcksökningsmetoderna plus några rekommendationer från våra experter.

1. Läcksökning med spårmedel

En speciell, fluorescerande tillsats sprutas in i kylkretsloppet, antingen via A/C-servicestationen eller manuellt. Vissa nya torkfilter är fyllda med spårmedel redan från fabrik. När A/C-komponenterna belyses med en UV-lampa och beskådas genom gula UV-skyddsglasögon visas läckan. Läckor går att upptäcka även i oljetäckta motorer och även på visst avstånd. Till skillnad från metoden med kvävgas är läcksökning med UV även lämplig för spårning av ultrafina läckor. Vid vibrationsläckor är det den enda möjliga metoden.
>> Visa produkter …

Detektering av UV-läckage
2. Läckagekontroll med under eller övertryck

Med den här metoden skapar A/C-servicestationen ett övertryck genom kväve eller ett undertryck genom vakuum. Läcksökning genom differentialtryck är framförallt lämplig vid initial testning av system med stora läckor eller t.o.m. tömda system. Den här metoden visar endast att systemet läcker, men ger ingen information om var läckan finns. Provning är endast möjlig med A/C-servicestationer som stoppar automatiskt när det inte är möjligt att generera vakuum (t.ex. alla WAECO:s ASC-servicestationer). Om processen fortsätter utan varningar kan du vara säker på att systemet inte läcker och kan fyllas på med köldmedel. Kraven i förordningen om miljöskydd gällande kemikalier uppfylls. Med WAECO ASC 2000RPA kan båda metoderna användas (övertryck genom kväve eller undertryck genom vakuum).
>> Visa produkter …

Detektering av kvävgas
3. Formiergas

Formiergas består till 95 % av kväve och 5 % av väte. Principen liknar elektronisk läcksökning. Skillnaden är att operatören måste fylla på systemet med formiergas när köldmedlet har avlägsnats. Nackdelen med denna metod är hur lång tid det tar (efter 15 minuter har vätet nästan skingrats helt och måste bytas ut). En annan nackdel är att provningen äger rum när systemet inte är igång. ”Vibrationsläckor” som uppstår när motorn är igång kan därför inte identifieras. (Systemet behöver köldmedel för att fungera men kan inte fyllas på igen på grund av läckan!) Dessutom kräver läcksökning med formiergas en ren omgivning med konstanta förhållanden (det får t.ex. inte dra i verkstaden).
>> Visa produkter …

4. Elektronisk läcksökning

Det är inga problem att hitta mycket små läckor med elektroniska läcksökningssystem. I vissa sektioner av A/C-systemet är det dock svårt eller åtminstone tidskrävande att få sonden på rätt plats.
>> Visa produkter …

elektronisk läcksökning
5. Vakuumkontroll

Helautomatisk med A/C-servicestationer från WAECO
>> Visa produkter …

6. Enkelt bubbeltest

Att söka efter läckor med hjälp av, ett så kallat ”bubbeltest”, hör till en av de äldsta läcksökningsmetoderna. Metoden används dock knappt i någon utsträckning alls, eftersom det inte går att hitta mycket små läckor med den.

7. Läcksökning med ultraljud

Att spåra läckor går lätt som en plätt med den nya läckagedetektorn Marksman Ultrasonic. Verktyget är utrustat med ett Internal Noise Control-system, vilket innebär att det inte påverkas av ljud från omgivningen. Det innebär att det kan användas även i bullriga miljöer. Graden av läckage indikeras via en display med 5 lysdioder och en akustisk varningssignal.
>> Visa produkter …

Läckagekontroll – ett absolut måste

Utopin med underhållsfria A/C-system övergavs för länge sedan. Idag accepterar A/C-experter faktumet att nästan alla system får köldmedelsförluster. Dessa förluster beror inte alltid på spruckna kanaler eller skador genom olyckor. Även helt intakta system förlorar köldmedel – genom kanaler och rörsystem, skruvkopplingar, tätningsringar osv. Sådana förluster påverkar framförallt moderna system, eftersom de innehåller avsevärt mindre köldmedel än tidigare systemgenerationer.

Det är enligt lag förbjudet att fylla på defekta A/C-system, eftersom R 134a bedöms vara en miljöfara och klimatbov. Regelbundna läckagekontroller ligger i ägarens intresse, eftersom kompressorskador kan undvikas.

För att minska mängden köldmedel som fylls på i fordonsmonterade A/C-system krävs känsliga läcksökningsutrustning. Här utgör TRACER®, ett kvalitetsmärke, en övertygande lösning med sina i högsta grad fluorescerande tillsatser och avancerade UV-teknik med blått LED-ljus.
Vänster: kraftigt fluorescerande TRACER® fastnar i ljuset från UV-lampan med blått LED-ljus – snabb och tillförlitlig läcksökning. Med TRACER® -produkterna är spårmedel och lampan perfekt koordinerade. Höger: tillsats från annan tillverkare med låg fluorescens – möjliga läckor kan upptäckas endast med svårighet.

Läcksökning med spårmedel – kräver korrekt spårmedel!

En PAG- och PAO-blandning bildar inte en konsistent oljefilm. Eftersom PAG tyngre hamnar den under PAO-oljorna. En fasseparation syns tydligt i statiska förhållanden. När A/C-systemet startas kan det uppstå diskrepanser i blandningen, vilket kan orsaka skador på kompressorn.

Med tanke på den tydliga fasseparationen mellan de två oljorna kan man inte prata om en universal-UV-tillsats. Spårmedel ingår i en bärarolja. Om de olika oljorna inte blandas, kommer spårmedlet inte att till 100 % blandas med de två oljorna heller. Konsekvens är att den ”sjunker igenom”. Om oljan och spårmdlet passar perfekt med varandra, formar spårmedlet en stabil och enhetlig blandning med kompressoroljan.

Facit: Blanda alltid rätt olja med rätt spårmedel. Det finns inga universallösningar.

Professionell standard

ASC från WAECO är, och har i många år varit, förkortningen för enastående kvalitet och ultramodern teknik för A/C-serviceutrustning. Serien utvecklas och kompletteras ständigt för att kunna möta framtida krav. Alla ASC-serviceenheter är moderna och helautomatiska

Var en framgångsrik A/C-specialist

Utnyttja vårt breda utrustningssortiment för service och reparationer av A/C-system i bilar för att göra ditt företag till en effektiv och framgångsrik A/C-verkstad. Polar bear Eddie ger dig användbar information och marknadsföringsmaterial som hjälper dig att hålla noslängds avstånd till konkurrenterna!

KONTAKTA OSS

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se
Web www.dometic.com