På den säkra sidan

På säkra sidan med ASC 2500G Low Emission

På den säkra sidan

WAECO ASC 2500 Low Emission

Green professional

Enligt Europiska kommissionens senaste Eurobarometer-undersökning säger 95 procent av EU:s medborgare att miljöskydd, hållbar ekonomisk förvaltning och ansvarsfullt användande av naturresurser är frågor som ligger dem varmt om hjärtat. Vid service på fordonsmonterade A/C-system innebär detta att sätta upp mål för att förhindra utsläpp av miljöskadliga gaser och att minska kostnaderna för A/C-servicen. Båda utmaningarna klarar WAECO:s ASC 2500 Low Emission A/C-serviceenhet galant genom att kombinera kostnadseffektivitet och miljövänlighet på ett unikt sätt. Med ASC 2500 Low Emission kan WAECO:s AirCon-specialister erbjuda verkstäderna ett kraftfullt verktyg för att optimera verksamheten. Samtidigt gör de en aktiv insats för miljön. Hantering av köldmediet R134a kommer fortsatt vara en del av de dagliga verkstadsrutinerna under många år framöver. Utvecklingsteamet kring ingenjören Franz-Josef Esch fokuserar därför på att hitta vägar att minimera kostnaderna för verkstäderna genom att maximera mängden återvunnet köldmedium. Detta innebär en betydande minskning av inverkan på miljön – en positiv sidoeffekt.

Förlusten av köldmedium på WAECO ASC 2500 Low Emission är nära med noll. Man har kunnat uppnå detta enastående värde med ett sofistikerat tillvägagångssätt: Alla emissionsrelevanta komponenter på serviceenheten är integrerade i återvinningskretsen, och köldmediet återvinns från behållaren med använd olja istället för att släppas ut i atmosfären, vilket är fallet på konventionella serviceenheter. Studier som utförts av Dometic WAECO:s team har visat att vanliga A/C-servicestationer släpper ut mellan 60 och 120 gram uppsamlat köldmedel i miljön. Med tanke på dagens skyhöga priser på köldmedium är denna typ av utsläpp en stor belastning för både verkstäder och miljön.

ASC 2500 G

WAECO ASC 2500 Low Emission är ett exakt diagnosverktyg som indikerar mängden återvunnet köldmedium. Det registrerar den totala mängden köldmedium i serviceenheten – inklusive (och framförallt) mängden som återvunnits från behållaren för använd olja under den interna återvinningsprocessen. Detta förhindrar felbedömningar av mängden köldmedium i kretsen. Denna innovativa funktion underlättar felsökning på A/C-system i fordon och gör WAECO ASC 2500 Low Emission till ett utmärkt diagnosverktyg.

Volkswagen och BMW har redan upptäckt fördelarna med WAECOs teknik och godkänt den för användning i sina bilar. De två tillverkarna erbjuder WAECOs A/C-servicestationer till återförsäljare via sina portaler för verktygsutrustning.

Den helautomatiska ASC 2500 Low Emission övertygar dessutom med ett antal praktiska och lönsamma detaljer som den delar med välbeprövade ASC 2000. Allt som allt är Dometic WAECO:s serviceenhet ett attraktivt alternativ som gör det möjligt för både verkstäder och kunder att ha råd med A/C-service.

Bilder som kan hämtas

Text för hämtning (MS Word-format, engelska, tyska):

ZIP archive

author posts

Professionell standard

ASC från WAECO är, och har i många år varit, förkortningen för enastående kvalitet och ultramodern teknik för A/C-serviceutrustning. Serien utvecklas och kompletteras ständigt för att kunna möta framtida krav. Alla ASC-serviceenheter är moderna och helautomatiska

Var en framgångsrik A/C-specialist

Utnyttja vårt breda utrustningssortiment för service och reparationer av A/C-system i bilar för att göra ditt företag till en effektiv och framgångsrik A/C-verkstad. Polar bear Eddie ger dig användbar information och marknadsföringsmaterial som hjälper dig att hålla noslängds avstånd till konkurrenterna!

KONTAKTA OSS

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se
Web www.dometic.com