R744 köldmedium

Redo för framtiden

Köldmedium för bussar

Koldioxid (R744) är mer än tusen gånger mindre skadligt för atmosfären än det konventionella köldmediet R134a. Det har utmärkt kylkapacitet, är inte brandfarligt och är tillgängligt till ett lågt pris över hela världen. Ledande busstillverkare har redan lanserat de första modellerna med R744 A/C-system.

Om R744 A/C-köldmedium

När fordonsindustrin växlar till eldrift, kommer eldrivna hermetiska kompressorer i A/C-system att tillåta R744 bli standardköldmediet i många år framöver.

Som innovatörer för modern luftkonditioneringsteknologi i fordon tillhandahåller WAECO redan miljövänliga och lönsamma servicestationer för R744-luftkonditioneringar.

CO2 A/C-system och deras serviceslangar kan utsättas för höga systemtryck på upp till 180 bar

Man måste också komma ihåg att serviceslangarna dessutom utsätts för de vanliga påfrestningarna i verkstaden. Det är situation som är svår att simulera i laboratoriemiljöer. Böjning och kompressionslaster gör att slangarna åldras snabbare än man kan vänta sig. Det kan leda till att en slang går sönder, vilket orsakar en pisksnärtseffekt från den trasiga slangen, som i sin tur kan orsaka allvarliga personskador. WAECO:s nya slangpaket bidrar till att undvika detta.

Den integrerade säkerhetslinan gör det mycket säkrare att arbeta med CO2 A/C-system.

Safety Rope