WAECO LK-DETECT

Elektronisk läcksökare, R134a/R1234yf

Elektronisk läcksökningssystem kan hitta mycket små läckor, men det kan vara svårt, för att inte säga tidsödande, med standardmodeller att använda sonden rätt i vissa sektioner av AC-systemet. Denna innovativa elektroniska läcksökare har ett mäthuvud på en böjlig hals, vilket gör att det är lättare att nå snäva böjar och grundlig läcksökning kan göras i alla delar av AC-systemet.
art.nr: 9109003393
WAECO LK-DETECT
... och mer
    • Pålitlig läcksökare som känner av kylmediumkoncentrationer i omgivningsluften
    • Mäthuvudet sitter på en flexibel hals som möjliggör åtkomst på svårtillgängliga ställen
    • Känslighet: upp till 5 g/år
    • Reagerar endast på R134a/R1234yf-kylmedium och påverkas därför inte av andra gaser (plastemissioner) eller luftrörelser

Säker och effektiv läckspårning

För att minska mängden utsläpp av köldmedel som fylls på i fordonsmonterade A/C-system krävs noggrann läcksökningsutrustning. Det är därför WAECO tillhandahåller en övertygande lösning som kombinerar kraftigt fluorescerande spårmedel, UV-lampor och glasögon. Spårmedel för UV-läcksökning är snabbverkande och lätta att använda samtidigt som de ger läcksökning med hög precision till låga kostnader. Välj spårmedel med omsorg, eftersom spårmedel av låg kvalitet kan orsaka slitage på tätningarna i luftkonditioneringen samt i A/C-servicestationen. Dessutom kan de innehålla lösningsmedel som försämrar köldmedieoljans smörjförmåga. Ska användas med köldmedelsoljor (PAG, mineralolja, ester). Det finns för närvarande bara en UV-tillsats som inte innehåller några lösningsmedel, men som ger utomordentlig fluorescens och som endast är baserad på högkvalitativ olja för köldmedel. Namnet: TRACER®. Om spårmedel tillsätts på korrekt sätt är den absolut säker att använda i alla typer av fordonsmonterade luftkonditioneringar och A/C-servicestationer. Special TRACER®-spårmedel har redan godkänts för användning med de nya köldmedierna som CO2 och R1234yf. TRACER®-produkter innehåller 10 gånger mer färg än andra UV-tillsatser, vilket gör dem mycket effektivare vid spårning av mindre läckor.

Säker och effektiv läckspårning

Specifikationer

SKU-nummer 9109003393 
Modell UV Leak Detection 
Produktbeskrivning Elektronisk läcksökare, R134a/R1234yf 
För köldmedium R134a, R1234yf