WAECO LK-DETECT
Electronic leak detector, R134a/R1234yf

Electronic leak detection systems are capable of finding very small leaks, but with standard models it can be difficult – not to mention time-consuming – to apply the probe correctly in certain sections of the A/C system. This innovative electronic leak detector features a measuring head on a flexible neck, which makes it easier to reach tight corners and gives you the ability to thoroughly check all areas of an A/C system for leaks.
 • Reliable leak detector
 • For a thorough inspection
  Flexible neck
 • Sensitivity: up to 5 g / year
art.nr : 9109003393
WAECO LK-DETECT
... och mer
  • Reliable leak detector that senses refrigerant concentrations in the ambient air
  • Measuring head on flexible neck to reach hard-to-access places and carry out a thorough inspection
  • Sensitivity: up to 5 g / year
  • Only responds to R134a/R1234yf refrigerant – no interference by other gases (plastic emissions) or air movement

Säker och effektiv läckspårning

För att minska mängden utsläpp av köldmedel som fylls på i fordonsmonterade A/C-system krävs noggrann läcksökningsutrustning. Det är därför WAECO tillhandahåller en övertygande lösning som kombinerar kraftigt fluorescerande spårmedel, UV-lampor och glasögon. Spårmedel för UV-läcksökning är snabbverkande och lätta att använda samtidigt som de ger läcksökning med hög precision till låga kostnader. Välj spårmedel med omsorg, eftersom spårmedel av låg kvalitet kan orsaka slitage på tätningarna i luftkonditioneringen samt i A/C-servicestationen. Dessutom kan de innehålla lösningsmedel som försämrar köldmedieoljans smörjförmåga. Spårmedel till Köldmedelsoljor (PAG, mineralolja, ester), det finns för närvarande bara ett spårmedel som inte innehåller några lösningsmedel, men som ger utomordentlig fluorescens och som endast är baserad på högkvalitativ olja för köldmedel. Namnet: TRACER®. Om spårmedel tillsätts på korrekt sätt är den absolut säker att använda i alla typer av fordonsmonterade luftkonditioneringar och A/C-servicestationer. Speciella TRACER®-spårmedel har redan godkänts för användning med de nya köldmedierna som CO2 och R1234yf. TRACER®-produkter innehåller 10 gånger mer färg än andra spårmedel, vilket gör dem mycket effektivare vid spårning av mindre läckor.

Säker och effektiv läckspårning

Specifications

SKU-nummer 9109003393 
Modell UV Leak Detection 
Produktbeskrivning Electronic leak detector, R134a/R1234yf 
För köldmedium R134a, R1234yf