WAECO UV-DETECT
Hand pump for adding leak detection additives, R1234yf

UV leak detection is a highly reliable technology. It's capable of tracing ultra-fine leaks and is also the only method available for identifying vibration leaks, making it an indispensible tool for checking and maintaining an A/C system. The WAECO AirCon Service range includes complete UV leak detection kits as well as a wide choice of supporting tools and accessories.
 • For UV leak checks on R1234yf systems
 • Korrekt dosering
 • Protected against over-pressure
art.nr : 9103557725 (TP-9828)
WAECO UV-DETECT
... och mer
  • Pump for adding TRACER® leak detection additives to the suction side of charged R1234yf air conditioners – an integral part of the UV leak detection process
  • Accurate dosing via spindle adjustment
  • Integrated non-return valve protects against over-pressure
  • Supplied with low-pressure service hose, quick coupler for R1234yf A/C systems, two cartridges of additive (14.80 ml each), vent adapter, hand spindle and label with instructions

Säker och effektiv läckspårning

För att minska mängden utsläpp av köldmedel som fylls på i fordonsmonterade A/C-system krävs noggrann läcksökningsutrustning. Det är därför WAECO tillhandahåller en övertygande lösning som kombinerar kraftigt fluorescerande spårmedel, UV-lampor och glasögon. Spårmedel för UV-läcksökning är snabbverkande och lätta att använda samtidigt som de ger läcksökning med hög precision till låga kostnader. Välj spårmedel med omsorg, eftersom spårmedel av låg kvalitet kan orsaka slitage på tätningarna i luftkonditioneringen samt i A/C-servicestationen. Dessutom kan de innehålla lösningsmedel som försämrar köldmedieoljans smörjförmåga. Spårmedel till Köldmedelsoljor (PAG, mineralolja, ester), det finns för närvarande bara ett spårmedel som inte innehåller några lösningsmedel, men som ger utomordentlig fluorescens och som endast är baserad på högkvalitativ olja för köldmedel. Namnet: TRACER®. Om spårmedel tillsätts på korrekt sätt är den absolut säker att använda i alla typer av fordonsmonterade luftkonditioneringar och A/C-servicestationer. Speciella TRACER®-spårmedel har redan godkänts för användning med de nya köldmedierna som CO2 och R1234yf. TRACER®-produkter innehåller 10 gånger mer färg än andra spårmedel, vilket gör dem mycket effektivare vid spårning av mindre läckor.

Säker och effektiv läckspårning

Specifications

SKU-nummer 9103557725 
Modell UV Leak Detection 
TP-9828 
Produktbeskrivning Hand pump for adding leak detection additives, R1234yf 
För köldmedium R1234yf