WAECO UV-DETECT
Handpump för tillsättning av läcksökningstillsats, R1234yf

UV-läcksökning är en mycket tillförlitlig metod. Den kan spåra minimala läckage och är även den enda metod som indikerar vibrationsläckor, vilket gör den till ett ovärderligt verktyg för kontroll och underhåll av AC-system. WAECO AirCon servicesortiment innefattar kompletta UV-läcksökningskit liksom ett brett urval av användbara verktyg och tillbehör.
 • For UV-läcksökning på system med R1234yf
 • Korrekt dosering
 • Skyddad mot övertryck
art.nr: 9103557725 (TP-9828)
WAECO UV-DETECT
... och mer
  • Pump för tillsättning av TRACER®-läcksökningstillsats på sugsidan av R1234yf-fyllda luftkonditioneringar – en given komponent i UV-läcksökningen
  • Exakt dosering genom spindelreglering
  • Inbyggd backventil som skyddar mot övertryck
  • Lågtrycksserviceslang med snabbkoppling för AC-system med R1234yf, 2 patroner med tillsats (à 14,8 ml), ventiladapter, handspindel och etikett med instruktioner

Säker och effektiv läckspårning

För att minska mängden utsläpp av köldmedel som fylls på i fordonsmonterade A/C-system krävs noggrann läcksökningsutrustning. Det är därför WAECO tillhandahåller en övertygande lösning som kombinerar kraftigt fluorescerande spårmedel, UV-lampor och glasögon. Spårmedel för UV-läcksökning är snabbverkande och lätta att använda samtidigt som de ger läcksökning med hög precision till låga kostnader. Välj spårmedel med omsorg, eftersom spårmedel av låg kvalitet kan orsaka slitage på tätningarna i luftkonditioneringen samt i A/C-servicestationen. Dessutom kan de innehålla lösningsmedel som försämrar köldmedieoljans smörjförmåga. Spårmedel till Köldmedelsoljor (PAG, mineralolja, ester), det finns för närvarande bara ett spårmedel som inte innehåller några lösningsmedel, men som ger utomordentlig fluorescens och som endast är baserad på högkvalitativ olja för köldmedel. Namnet: TRACER®. Om spårmedel tillsätts på korrekt sätt är den absolut säker att använda i alla typer av fordonsmonterade luftkonditioneringar och A/C-servicestationer. Speciella TRACER®-spårmedel har redan godkänts för användning med de nya köldmedierna som CO2 och R1234yf. TRACER®-produkter innehåller 10 gånger mer färg än andra spårmedel, vilket gör dem mycket effektivare vid spårning av mindre läckor.

Säker och effektiv läckspårning

Specifikationer

SKU-nummer 9103557725 
Modell UV Leak Detection 
TP-9828 
Produktbeskrivning Handpump för tillsättning av läcksökningstillsats, R1234yf 
För köldmedium R1234yf