WAECO ADAPT-FKIT
A/C flush adapter kit III, 5 items

Flushing is an important part of servicing an automotive A/C system. By clearing away aggressive substances and contaminants from the refrigerant circuit, flushing protects all parts of the air conditioner from damage, including the core compressor. To help make the process as straightforward as possible, we offer a wide range of flush adapter kits, as well as complementary adapters.
 • För spolning av kondensorer och förångare
 • Specialklämmor med mässingskopplingar
 • Kopplingar för 3/8" serviceslangar
art.nr: 8885300127
WAECO ADAPT-FKIT
... och mer
  • Utförande för precisionsspolning av kondensorer och förångare
  • Specialklämmor med kvalitetskopplingar i mässing
  • Även kopplingar för 3/8" serviceslangar ingår
  • Adaptrarna används för förbikoppling av expansionsventiler och torkar

Specifikationer

SKU-nummer 8885300127 
Modell Flushing and Filter 
Produktbeskrivning A/C flush adapter kit III, 5 items