Servisné produkty značky WAECO

Dnešné moderné servisné dielne musia svojim zákazníkom ponúkať servis klimatizácie. Z dôvodu viacerých typov chladív pre rôzne vozidlá je potrebné špeciálne vybavenie na servis klimatizácií. Charakterizuje to profesionála  

V spoločnosti WAECO dodávame autoservisom klimatizačné servisné jednotky na preplach, čistenie, regeneráciu a vákuovanie pre všetky klimatizačné systémy moderných vozidiel. Okrem toho ponúkame širokú škálu nástrojov na vyriešenie problémov týkajúcich sa klimatizácie.

Download catalog

Servis klimatizácie

Využite našu komplexnú ponuku zariadení pre servis a opravy automobilových klimatizačných systémov tak, aby sa vaša spoločnosť stala efektívnym a úspešným servisom klimatizácií.

O chladiacich médiách

Prečítajte si viac informácií o rôznych chladivách a vhodných servisných jednotkách