WAECO ASC

Impressum

Právne informácie
Informácie v súlade s odsekom 5 TMG

WAECO Germany WSE GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten

V zastúpení
Guido Sasse
Max Harrysson

Kontakt
Phone: +49 2572 879 0
Email: info@waeco.com
Web: https://www.waeco.com

Záznam v registri
Zápis v obchodnom registri
Registračné číslo: HRB 14141
Registrovaný súd: Amtsgericht Steinfurt

IČ DPH
IČ DPH v súlade s odsekom 27 nemeckého zákona o DPH DE 357697858

Registrácia WEEE
Reg. č. WEEE DE 49689998