WAECO ASC

Impressum

Právne informácie
Informácie v súlade s odsekom 5 TMG

Dometic Germany GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten

V zastúpení
Henrik Bøggild

Kontakt
Telefón: +49 2572 879 0
E-mail: info@dometic-waeco.de
Internetová adresa: https://www.dometic.com

Záznam v registri
Zápis v obchodnom registri
Registračné číslo: HRB 3716
Registrovaný súd: Amtsgericht Steinfurt

IČ DPH
IČ DPH v súlade s odsekom 27 nemeckého zákona o DPH
DE124393501

Registrácia WEEE
Reg. č. WEEE DE42113263