Servisné jednotky klimatizácií

Servisné jednotky klimatizácií
Dometic.Core.BL.Model.Asset?.Title
R1234yf

Air conditioning service units for vehicles with R1234yf refrigerant


 • Základná klimatizačná servisná jednotka – priaznivá cena
 • Automatická recyklácia chladiaceho média a riadenie množstva oleja pomocou váhy
 • Rozhranie USB pre pohodlnú aktualizáciu softvéru alebo exportovanie servisných údajov
 • Čistota recyklovaného chladiaceho média zodpovedá štandardu SAE J 2099
 • Minimálne 95-% hodnota recyklácie chladiaceho média
 • Jemný grafický displej – dokáže zobraziť špeciálne znaky
 • Možnosti vylepšenia: systém skladovania a plnenia bez prístupu vlhkosti pre čerstvý olej alebo UV-aditívum

 • Plne automatický servis klimatizácií – šetrí čas a úsilie v dielni
 • Systémy skladovania a plnenia bez prístupu vlhkosti pre čerstvý olej a UV-aditívum
 • Voliteľný externý analyzátor plynu zabraňuje vzniku nebezpečných zmesí chladiacich médií
 • Integrované dopĺňanie chladiaceho média a riadenie recyklovaného množstva
 • Rozhranie USB pre pohodlnú aktualizáciu softvéru alebo exportovanie servisných údajov
 • Databáza s personalizovaným plniacim množstvom pre 100 rôznych vozidiel
 • V súlade s normami SAE J 2099, 2788 a 2843

 • Plne automatický servis klimatizácií – šetrí čas a úsilie v dielni
 • Takmer 100-% recyklácia chladiaceho média vďaka patentovanej technológii Low Emission spoločnosti WAECO
 • Integrovaný analyzátor čistoty chladiaceho média (RPA) zabraňuje vzniku nebezpečných zmesí chladiacich médií
 • Oneskorenie zapínania a externá ventilácia pre zvýšenú bezpečnosť
 • Integrované dopĺňanie chladiaceho média a riadenie recyklovaného množstva
 • Vyhrievaná nádrž chladiaceho média pre veľmi rýchle plnenie – vyhrievanie je možné aj počas procesu plnenia
 • V súlade s normami SAE J 2099, 2788 a 2843
Dometic.Core.BL.Model.Asset?.Title
R134a

Air conditioning service units for vehicles with R134a refrigerant


 • Základná klimatizačná servisná jednotka – priaznivá cena
 • Automatická recyklácia chladiaceho média, riadenie množstva oleja alebo UV-aditíva pomocou váhy
 • Čistota recyklovaného chladiaceho média zodpovedá štandardu SAE J 2099
 • Minimálne 95-% hodnota recyklácie chladiaceho média
 • Rozhranie USB pre pohodlnú aktualizáciu softvéru alebo exportovanie servisných údajov
 • Jemný grafický displej – dokáže zobraziť špeciálne znaky
 • Možnosti vylepšenia: vyhrievací pás, systém skladovania a plnenia bez prístupu vlhkosti pre čerstvý olej alebo UV-aditívum

 • Veľká úžitková hodnota – všetky nepostrádateľné funkcie za priaznivú cenu
 • Plne automatická prevádzka s funkciou rýchleho štartu – šetrí čas v dielni
 • Rozhranie USB pre pohodlnú aktualizáciu softvéru alebo exportovanie servisných údajov
 • Systémy plnenia bez prístupu vlhkosti pre čerstvý olej a UV-aditívum
 • Integrované dopĺňanie chladiaceho média a riadenie recyklovaného množstva
 • Databáza s personalizovaným plniacim množstvom pre 100 rôznych vozidiel
 • Individuálny kód používateľa zabraňuje neoprávnenému prístupu

 • Plne automatický servis klimatizácií – šetrí čas a úsilie v dielni a zabraňuje nákladným prestojom
 • Systémy skladovania a plnenia bez prístupu vlhkosti pre čerstvý olej a UV-aditívum
 • Mimoriadne veľký 21 kg objem nádrže chladiaceho média – vhodný pre servis klimatizácií v nákladných a osobných vozidlách
 • Rozhranie USB pre pohodlnú aktualizáciu softvéru alebo exportovanie servisných údajov
 • Integrované dopĺňanie chladiaceho média a riadenie recyklovaného množstva
 • Databáza s personalizovaným plniacim množstvom pre 100 rôznych vozidiel
 • Zahŕňa predinštalovaný softvér na preplach klimatizácií

 • Plne automatický servis klimatizácií – šetrí čas a úsilie v dielni a zabraňuje nákladným prestojom
 • Takmer 100-% recyklácia chladiaceho média vďaka patentovanej technológii Low Emission spoločnosti WAECO
 • Skvelý diagnostický nástroj – spoľahlivá detekcia netesností a plnenie s vysokou presnosťou
 • Prakticky 0 % emisií pri servise, a to vďaka nádobe na použitý olej a koncepcii nízkych emisií
 • Vyhrievaná nádrž chladiaceho média pre veľmi rýchle plnenie – vyhrievanie je možné aj počas procesu plnenia
 • Databáza s personalizovaným plniacim množstvom pre 100 rôznych vozidiel
 • Individuálny kód používateľa zabraňuje neoprávnenému prístupu

 • Plne automatický servis klimatizácií – šetrí čas v dielni a zabraňuje nákladným prestojom
 • Dodáva sa s vysokokapacitnou vákuovou vývevou a prídavným čerpadlom na kvapalinu – navrhnuté pre veľké vozidlá
 • Vyhrievaný plniaci valec pre veľmi rýchle plnenie – vyhrievanie je možné aj počas procesu plnenia
 • Voliteľný vyhrievací pás pre rýchlejšiu recykláciu šetrí počas servisu klimatizácií až 80 % pracovného času
 • Konštrukcia do náročných podmienok s platňou s váhou vybavenou 8 ložiskami – nie je potrebná kalibrácia
 • Systémy skladovania a plnenia bez prístupu vlhkosti pre čerstvý olej a UV-aditívum
 • Schválené spoločnosťami Deutsche Bahn, EvoBus, OMNIplus, Valeo

 • Plne automatický servis klimatizácií – šetrí čas v dielni a zabraňuje nákladným prestojom
 • Dodáva sa s vysokokapacitnou vákuovou vývevou a prídavným čerpadlom na kvapalinu – navrhnuté pre veľké vozidlá
 • Takmer 100-% recyklácia chladiaceho média vďaka patentovanej technológii Low Emission spoločnosti WAECO
 • Voliteľný vyhrievací pás šetrí počas servisu klimatizácií až 80 % pracovného času
 • Konštrukcia do náročných podmienok s platňou s váhou vybavenou 8 ložiskami – nie je potrebná kalibrácia
 • Systémy skladovania a plnenia bez prístupu vlhkosti pre čerstvý olej a UV-aditívum
 • Schválené spoločnosťami Deutsche Bahn, EvoBus, OMNIplus, Valeo

Vymazať všetko 

Vyberte položky k porovnaniu Porovnať 

Vybraté filtre
Pre chladiace médium
Refrigerant Capacity

Klimatizačné servisné jednotky ASC

Klimatizačné servisné jednotky ASC si v priebehu rokov získali stabilné miesto v garážach a dielňach zameraných na servis klimatizácií. Dôvodom je skutočnosť, že majú tú správnu kvalitu a všetko potrebné, aby servisné práce na klimatizáciách automobilov boli výnosným a bezpečným podnikaním.

Touto filozofiou sme vytvorili sériu G, ktorá je k užívateľom ešte prívetivejšia. Všetky modely z tejto série sa štandardne dodávajú s pripojením USB. To znamená, že systémový softvér a databázu je možné jednoducho aktualizovať pomocou kľúča USB a dôležité servisné údaje sa dajú ľahko načítať.

Séria ASC spĺňa normy SAE J 2788, 2099 a 2843 *

Normy vyvinuté Asociáciou automobilových inžinierov (SAE) sú platné v USA, pričom ich môžete nájsť aj v továrenských špecifikáciách viacerých výrobcov automobilov.

Aké sú najvýznamnejšie požiadavky a čo znamenajú pre každodennú činnosť servisnej dielne?

Požiadavky na klimatizačné servisné jednotky:

 • jednotka musí byť schopná zachytiť 95 % obsiahnutého chladiva v klimatizácii pre automobily do 30 minút pri teplote okolia medzi +20 až +24 °C. Inými slovami, v klimatizácii nemôže zostať viac ako 5 % chladiva.
 • Chladivo sa musí naplniť s presnosťou +/- 15 g po vykonaní testu.
 • Recyklácia chladiva musí byť vykonaná a zobrazená s presnosťou +/- 30 g. 

Skratka EGEA označuje Európske združenie pre garážové a skúšobné zariadenia. EGEA je Európskym a politickým zástupcom výrobcov nástrojov a zariadení na opravu, servis a technické kontroly vozidiel v Bruseli, ako neoddeliteľná súčasť podpory hodnotového reťazca automobilového priemyslu.

 1. KVALITA – Štandardy
  Produkty navrhnuté a vyrobené pre optimálnu a spoľahlivú prevádzku, zabezpečujúce skvelú hodnotu za dané peniaze a pokoj na duši
 2. VÝKON – Štandardy
  Produkty navrhnuté tak, aby fungovali čo možno najefektívnejšie, vrátane presnosti merania.
 3. BEZPEČNOSŤ – Štandardy
  Bezpečnosť strojov, ako aj obsluhy počas manipulácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ

Špeciálne servisné jednotky

Okrem štandardných modelov prezentovaných v tomto katalógu vyrábame aj prispôsobené klimatizačné servisné jednotky – napríklad pre autorizované dielne popredných svetových výrobcov automobilov akými sú BMW a Volkswagen. Nová servisná jednotka VAS vybavená integrovanou preplachovou nádobou je štandardným vybavením pre servis klimatizácii osobných a úžitkových vozidiel značiek Volkswagen, Audi a Porsche. Kontaktujte nás.

 

* ASC 3000 nespĺňa požiadavky SAE 2788