Ako aktualizovať vašu servisnú jednotku

Udržiavajte svoju servisnú jednotku ASC aktuálnu

Už mnoho rokov sú naše servisné jednotky a ich upravené varianty vybavené pripojením USB. Softvér tak možno jednoducho aktualizovať pomocou kľúča USB. Súbor s aktualizáciou obsahuje najnovší firmvér pre naše servisné jednotky, ako aj základnú databázu s bežnými typmi vozidiel a zodpovedajúcimi plniacimi množstvami.
AC Service Station with USB Stick

Ako aktualizovať vašu jednotku ASC

 • Stiahnite si súbor ZIP pomocou odkazu nižšie.
 • Rozbaľte ho a skopírujte súbor .wuf na kľúč USB naformátovaný na FAT32.
 • Vložte kľúč USB do portu USB. Port USB nájdete v ľavom hornom rohu ovládacieho panela podľa obrázka.
 • Zapnite zariadenie.
 • Jednotka vyhľadá na kľúči USB novšiu verziu. Ak je na kľúči USB dostupný aktuálnejší softvér, zobrazí sa nasledujúca ponuka:
AC Service Unit Update Step 1
 • Ak je databáza na kľúči USB aktuálnejšia, zobrazí sa nasledujúca ponuka, v ktorej sa v dolnom riadku zobrazí čiernou farbou aktuálna verzia:
AC Service Unit Update Step 2
 • Stlačením ENTER aktualizujte softvér alebo databázu.
 • Jednotka ukazuje priebeh aktualizácie:
AC Service Unit Update Step 3
 • After the update, the station sets the default settings:
 • The station then restarts and the standby menu appears.
 • Remove the USB stick.
 • The station is ready for operation.

After running an update on a service unit, the data on the USB stick will be unusable to execute another update on a further service unit.

AC Service Unit Update Step 4

Odkazy na stiahnutie:

Aktualizácia softvéru obsahuje najnovší softvér pre servisné jednotky a základnú databázu s bežnými typmi vozidiel a zodpovedajúcimi plniacimi množstvami. Popis obsahu uvádza opis obsahu aktualizácie s názvom označenia verzií pre všetky servisné jednotky ASC a upravené varianty.