WAECO ASC

Privacybeleid

Dometic Group AB (publ) (“Dometic” of “we”) respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG. Hieronder wordt beschreven hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen als je onze websites (“sites”) bezoekt en gebruikt.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Het staat je vrij onze sites te verkennen zonder jouw persoonsgegevens te verstrekken. Alle gegevens (bijvoorbeeld naam, geslacht, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die jou indirect of direct identificeren (“persoonsgegevens”) en die je met ons deelt via onze sites (of op andere wijze communiceert aan Dometic), zullen echter worden beheerd in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Als je zakelijke websites, online besteldiensten of aangesloten apparatuur van Dometic gebruikt, kunnen we extra informatie over jou verzamelen. De soorten gegevens die we direct van jou verzamelen, zijn:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (en naam, adres, contactinformatie en andere gegevens van het bedrijf als je een zakelijke website of een zakelijk product van Dometic gebruikt);
 • logingegevens, als je een Dometic-account aanmaakt;
 • factureringsgegevens, zoals een verzendadres, creditcard- of debitcardnummer, verificatienummer en vervaldatum;
 • informatie over aankopen of andere transacties met Dometic;
 • informatie over jouw interacties met de klantenservice en onderhoud van Dometic;
 • informatie die je wilt toekennen in verband met jouw apparatuur; en/of
 • enige andere informatie die je vrijwillig direct verstrekt aan Dometic in verband met jouw gebruik van de sites.

Als je de sites gebruikt, verzamelen we ook bepaalde informatie via geautomatiseerde processen, soms met behulp van derden die namens ons werken, met gebruikmaking van diverse technologieën, waaronder cookies en vergelijkbare tools. We verzamelen en analyseren informatie, zoals jouw IP-adres, browsertypes, browsertaal, besturingssysteem, de staat of het land van waaruit je de diensten hebt bezocht, kenmerken van jouw software en hardware (inclusief ID’s van apparaat), referral-pagina, uitstappagina en URL’s, platformtype, het aantal klikken, bestanden die je downloadt, domeinnamen, landingspagina’s, bekeken pagina’s en de volgorde van deze pagina’s, de hoeveelheid bestede tijd op specifieke pagina’s, de termen die je gebruikt bij het zoeken op onze sites, de datum en tijd waarop je de relevante site gebruikte, en geüploade en geplaatste content, foutenlogboeken en andere vergelijkbare informatie.

Als je Dometic ”liket“ of “volgt” op Facebook, Instagram, YouTube of andere social media-sites, kunnen we bepaalde informatie verzamelen, waaronder jouw naam, e-mailadres en voor Dometic relevante commentaren of content die je plaatst. We verzamelen jouw informatie ook als je je inschrijft voor een van onze promoties of informatie aan ons verstrekt via social media sites. Als je share-links voor social media, social plugins en dergelijke gebruikt op dometic.com, kan het desbetreffende social media platform zien dat je de Dometic-sites bezoekt.

Deze sites bevatten ook zogenaamde cookies. Lees onze Cookieverklaring als je meer informatie wilt over het verzamelen van cookies door ons.

De sites bevatten links naar andere websites. Om elke twijfel weg te nemen: wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen of de inhoud van dergelijke websites.

 

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is nodig voor het volgende:

 1. ontwikkelen en verbeteren van de website van Dometic, d.w.z. door uw gedrag op de sites (op geaggregeerd niveau) te analyseren;
 2. communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrieven van Dometic of vragen stelt over producten en diensten van Dometic;
 3. verwerken van online bestellingen;
 4. account- en productregistratie en administratie van jouw account;
 5. verwerken van deelname aan sweepstakes, prijsvragen of onderzoek van Dometic; en
 6. verwerken van productreviews die je verstrekt over de sites en producten van Dometic.

 

WAT IS DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Het verwerken van jouw persoonsgegevens voor doel (i) zoals in het gedeelte hierboven aangegeven is gebaseerd op ons rechtmatige belang in het verbeteren van onze website.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens voor doel (ii)-(vi) zoals in het gedeelte hierboven aangegeven is gebaseerd op het feit dat het verwerken voor ons noodzakelijk is om de door jou verzochte diensten te vervullen, zoals het afhandelen van een bestelling, het publiceren van een product review of het ontvangen van een nieuwsbrief.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens voor doel (iii) zoals hierboven aangegeven is gebaseerd op het feit dat we wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van financiële en boekhoudkundige regelgeving.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige toegang enz. Het aantal personen met toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt. Alleen aan Dometic gelieerde individuen die jouw persoonsgegevens moeten verwerken in verband met de doelen hierboven hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Dometic deelt jouw persoonsgegevens met derden als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting te vervullen of om te voldoen aan een besluit van een overheidsinstantie of een rechtbank.

Dometic deelt tevens jouw naam, e-mailadres en/of postadres met derden om jouw verzoek in te willigen. Zij zullen je namens ons voorzien van de informatie of producten waarin je interesse hebt getoond.

Daarnaast delen we jouw persoonsgegevens met bedrijven binnen de Dometic Group met als doel het leveren van producten en diensten aan jou, het garanderen van een constant serviceniveau met betrekking tot onze producten en diensten en het verbeteren van onze producten en diensten en jouw klantenervaring. Als je een formulier invult met een verzoek om informatie of je je inschrijft voor een nieuwsbrief, dan komt de informatie die jij verstrekt terecht in een beperkt aantal e-mail-inboxen die worden bekeken door bronnen die zijn aangewezen om jouw specifieke vragen te behandelen.

We delen jouw persoonsgegevens ook met leveranciers en partners die namens ons diensten verrichten, zoals factureren, sales, marketing, productcontent, adverteren, analyseren, onderzoek, klantenservice, verzenden en verwerking, gegevensopslag, beveiliging, fraudepreventie, betalingsverwerking en juridische diensten.

Jouw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU/EER, zoals de VS, dat mogelijk een lager beveiligingsniveau heeft dan binnen de EU/EER. Het overdragen is noodzakelijk voor het leveren van nieuwsbrieven via e-mail, marketing, productcontent, adverteren, analyseren, onderzoek, klantenservice, verzenden en verwerking, gegevensopslag, beveiliging, fraudepreventie en betalingsverwerking. De bedrijven in de VS waaraan persoonsgegevens worden overgedragen, zijn allemaal gecertificeerd volgens het Privacy Shield.

 

HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

We bewaren jouw informatie niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor deze is verwerkt. De bewaartermijn van informatie is afhankelijk van de doelen waarvoor we haar hebben verzameld en gebruiken en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving.

 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Dometic Group AB (publ), reg.nr. 556829-4390, adres Hemvärnsgatan 15, SE-171 54 Solna, Zweden, is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij er verantwoordelijk voor zijn dat jouw persoonsgegevens op de juiste wijze worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Als je echter in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika of Canada woont, dan is Dometic Corporation, adres 1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514, VS, de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens en er daardoor verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op de juiste wijze worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Je kunt contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Dometic via privacy@dometic.com.

Behoudens juridische voorwaarden, waarvan in elk afzonderlijk geval moet worden beoordeeld of ze van toepassing zijn, heb je de volgende rechten. Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens met betrekking tot jou we verwerken en je kunt een kopie van zulke gegevens aanvragen. Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot jou te laten corrigeren en in bepaalde gevallen kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen (als de persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld). Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens en je kunt verzoeken dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt. Houd er rekening mee dat het beperken of verwijderen van jouw persoonsgegevens ertoe kan leiden dat we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Je hebt ook het recht op het verkrijgen van een uittreksel van de persoonsgegevens die je aan ons ter beschikking hebt gesteld in een machine leesbaar formaat en om de persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Als je enig bezwaar hebt tegen of klachten hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.