Uv-lekdetectie

Sort by:

Een speciaal, fluorescerend additief wordt in het koudemiddelcircuit gespoten – via het aircoservicestation of handmatig. Een aantal nieuwe drogers is af fabriek al uitgerust met dergelijke additieven. Als de aircocomponenten worden verlicht met een uv-lamp en worden bekeken door een gele uv-veiligheidsbril, is het lek helder verlicht. De zichtbaarheid is zelfs bij met olie bedekte motoren en vanaf een afstand gegarandeerd. In tegenstelling tot de formeergasmethode is uv-lekdetectie ook geschikt voor het opsporen van zeer kleine lekken. Als het gaat om trillingslekken is het de enige beschikbare methode.