Chladivo R134a

Ďalšie informácie o chladive R134a

Staré chladivo

V roku 2011 EÚ zakázala používať chladivo R134a v klimatizačných systémoch nových vozidiel z dôvodu škodlivých účinkov na ozónovú vrstvu. Odvtedy začali aj iné regióny zakazovať toto chladivo. Stále je však v prevádzke veľa vozidiel, ktoré boli vyrobené pred rokom 2011 a preto sa pri prevádzke svojho klimatizačného systému spoliehajú na chladivo R134a.

O chladive R134a

Chladivo R134a, tiež známe ako tetrafluóretán pochádza z rodiny chladív HCFC. Jeho extrémne nízky bod varu umožňuje jeho odparovanie s veľmi malou tepelnou energiou, čo umožňuje rýchlu extrakciu tepla. Dôležité je, že nie je horľavé ani výbušné.

Pre vozidlá vyrobené pred rokom 2011, ktoré sa spoliehajú na chladivo R134a ponúka spoločnosť WAECO chladivo R134a v opätovne naplniteľných fľašiach.

Klimatizačná servisná jednotka pre R134a