Často kladené dotazy na naše servisní stanice

Je chladivo R 1234yf nebezpečné?

R 1234yf se může v určitém množství v kontaktu s kyslíkem vznítit. Servisní jednotku klimatizace proto uchovávejte v případě poškození mimo otevřený plamen či jiné zdroje vznícení. Samotné chladivo je netoxické. Nicméně, podobně jako kterýkoli jiný plyn nahrazuje kyslík potřebný k dýchání. V případě úniku chladiva zachovejte klid, prostor opusťte a zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Při manipulaci s chladivem byste měli běžně používat vhodný ochranný oděv a ochranné pomůcky (ochranné brýle a rukavice). Ty jsou součástí každé servisní stanice.

Co je třeba provést během počátečního spuštění?

Během školení obsluhy vás náš technik mimo jiné obeznámí s následujícími záležitostmi:

  • Zapnutí a uvedení jednotky do provozu. Servisní stanici ještě nepřipojujte např. k láhvi čerstvého chladiva! To by vyvolalo chybová hlášení během testu softwaru nebo kontroly těsnosti! Během počátečního uvedení do provozu zobrazí displej příležitostně chybový kód 12, což znamená, že ve vnitřní nádrži není žádné chladivo. Toto chybové hlášení opusťte stisknutím tlačítka STOP.
  • Otevřete víko oddílu s olejem na levé straně jednotky a zavěste na místo všechny tři láhve s olejem.
  • Láhve s olejem jsou ve dvou různých velikostech, 250 ml (otevřené plastové nádoby) a 500 ml (profesionální olejový systém, uzavřené kovové nádoby). Jelikož nádoby budou také zváženy, je důležité nastavit na servisní jednotce správnou velikost nádoby. Důvodem je rozdílná prázdná hmotnost a kapacita dvou nádob různé velikosti. Tovární nastavení je 250 ml. Pokud si přejete používat velké láhve, pomocí kláves šipek přejděte do části „Jiné nabídky“ > stiskněte ENTER > poté přejděte dolů k „Servis“ > stiskněte ENTER > zadejte kód 2688 a vyberte 500 ml. K návratu do základní nabídky stiskněte několikrát tlačítko STOP.
  • Tlakový snímač by měl být zkalibrován, zejména pokud se servisní stanice používá ve větší nadmořské výšce, kde je atmosférický tlak nižší. Pokud si přejete zkalibrovat snímač, pomocí kláves šipek přejděte do části „Jiné nabídky“ > stiskněte ENTER > poté přejděte dolů k „Servis“ > stiskněte ENTER > zadejte kód 2224 a postupujte dle pokynů na obrazovce. Před vyrovnáním jednotky atmosférickým tlakem je nutné odšroubovat servisní spojky a vyjmout je z hadic, aby bylo možné do hadic nahlédnout.

The service unit only beeps, but the display stays dark – what does that mean?

Bezpečnostní koncepce zajišťuje, aby servisní stanici bylo možné uvést do provozu, pouze pokud je okolo uzavřená a proudí jí čerstvý vzduch z ventilátoru. Proto je přední a zadní kryt filtru sušiče vybaven kontaktními spínači, které se aktivují po otevření vík. Systém současně monitoruje otáčky ventilátoru zadního krytu a ventilátoru vakuové vývěvy po straně jednotky. Pokud se kryt otevře nebo jeden z ventilátorů je v poruše, napájení jednotky se automaticky přeruší a z externí krabice na zadní straně zazní alarm.

Proč trvá více než půl minuty, než se po aktivaci hlavního vypínače zobrazí displej?

Jednotkou z bezpečnostních důvodů proudí po zapnutí čerstvý vzduch již 35 sekund před přivedením napětí k systému. Pokud se někde ve skříni vytvoří zápalná směs – což mohlo být způsobeno například netěsností – tímto preventivním opatřením se zajistí, aby se směs nevznítila elektrickou jiskrou.

Why does it take so long for the A/C service unit to do the “software test”?

Během testu softwaru jsou téměř všechny možné operace jednotky podrobeny zkušebnímu chodu. Všechny součásti jsou současně předehřívány, aby získaly ideální pracovní teplotu. Tím se mimo jiné zlepší přesnost plnění a vypouštění stroje. Systém navíc provádí každodenní interní kontrolu těsnosti, při které se kontroluje těsnost několika součástí a spojovacích potrubí, nejprve pomocí vakua, poté chladivem. Pokud se v procesu zjistí pokles tlaku, jednotka se nespustí.

Proč jednotka zobrazuje Kód chyby 12 během počátečního spuštění?

Naše servisní jednotky klimatizace se dodávají s chladivem. Kód chyby 12 znamená, že v jednotce je příliš nízký tlak (např. chladivo) na to, aby byla provedena denní kontrola těsnosti a následný test softwaru. Vnitřní nádrž doplňte chladivem. To proveďte připojením láhve s čerstvým chladivem (před použitím protřepejte), pomocí kláves šipek vyberte „Jiné nabídky“ a potvrďte klávesou ENTER, poté vyberte „Plnění vnitř. láhve“, stiskněte tlačítko ENTER a zadejte požadované množství chladiva.

Poznámka: ASC 5500RPA plní chladivo tlakovým rozdílem. Proto je technicky nemožné plnit 500 g chladiva do klimatizačního systému, pokud servisní jednotka obsahuje pouze 500 g chladiva. Čím více chladiva je obsaženo ve vnitřní nádrži, tím bude proces plnění rychlejší a snazší. Doporučujeme, aby v jednotce bylo obsaženo minimální množství 5 kg.

Jaké množství chladiva se má plnit do vnitřní nádrže?

ASC 5500RPA plní chladivo tlakovým rozdílem. Proto je technicky nemožné plnit 500 g chladiva do klimatizačního systému, pokud servisní jednotka obsahuje pouze 500 g chladiva. Čím více chladiva je obsaženo ve vnitřní nádrži, tím bude proces plnění rychlejší a snazší. Doporučujeme, aby v jednotce bylo obsaženo minimální množství 5 kg.

Lze náhodně zaměňovat klimatizační systémy s chladivem R134a a R1234yf?

Klimatizační systémy mají rozdílné připojovací porty. Servisní spojky modelu R134a nebudou pasovat do servisních portů R1234yf a naopak. Podobně není možné připojit servisní spojku R134a k servisním hadicím R1234yf atd.

Co je potřeba udělat, když regeneruji nesprávné chladivo (např. R134a)?

Model ASC 5500RPA se vyznačuje integrovaným analytickým modulem chladiva, kterým se kontroluje čistota stávajícího chladiva před každým procesem regenerace. Pokud je čistota nižší než 95 %, servisní jednotka odmítne přijetí.

Jak postupovat při selhání analýzy?

Aby se zabránilo chybám měření, analýzu lze opakovat až třikrát. Pokud analýza stále hlásí chybu, připojený klimatizační systém neobsahuje čisté chladivo. Chladivo je nutné zlikvidovat. K tomu účelu je model ASC 5500RPA vybaven přípojkou na zadní straně, ke které lze připojit samostatně dostupný systém likvidace. Jakmile je likvidace dokončena, lze provést křížovou kontrolu připojením láhve s čerstvým chladivem (před použitím protřepejte) k servisní stanici a opakovat původní postup. Analýza by měla nyní ukazovat „OK“.

Proč trvá proces plnění chladiva tak dlouho?

Podle analýzy rizik německého institutu TüV lze servisní jednotku používat pouze k plnění klimatizačních systémů bez netěsností. Aby byl tento požadavek splněn, klimatizační jednotka se nejprve umístí do vakua (záporný tlak) a po určitou dobu se kontrolují změny tlaku. Poté se přidá malé množství chladiva, aby se vytvořil přetlak, a systém je opět monitorován při konstantní úrovni tlaku. Pokud tlak v některé z obou fázích stoupne nebo klesne, svědčí to o netěsnosti klimatizačního systému. V tomto případě servisní jednotka daný postup přeruší a zobrazí chybové hlášení.
Aby bylo stále zaručeno přesné plnění, je poté nutné vypustit předem naplněné množství chladiva a před tím zcela uvolnit tlak z klimatizačního systému. Jakmile to bude provedeno, lze pokračovat a naplnit skutečně potřebné množství chladiva.

Jak nastavím jiný jazyk?

Servisní jednotky jsou z výroby nastaveny na angličtinu. Další jazyk lze nastavit jednoduše pomocí kláves šipek procházením nahoru/dolů k položce nabídky „Jiné výběry“ a potvrdit ENTER pro přístup k další nabídce. Poté pomocí kláves šipek přejděte hned na konec k „Servis“, opět potvrďte pomocí ENTER a zadejte kód 5264. Zde lze vybrat požadovaný jazyk pomocí kláves šipek a potvrdit jej pomocí ENTER. Stisknutím tlačítka STOP několikrát se vrátíte do základní nabídky.

Koho mám kontaktovat v případě dalších dotazů?

Stačí vybrat zemi a zobrazí se vám odpovědná prodejní společnost Dometic WAECO včetně odpovídajících kontaktních informací.

Jak vybrat správnou velikost láhve

Profesionální standard

Už roky je ASC od WAECO zkratkou pro výtečnou kvalitu a špičkovou technologii zařízení pro klimatizace. Tato řada je neustále zlepšována a doplňována pro splnění budoucích požadavků. Všechny servisní jednotky ASC jsou zcela moderní a plně automatické

Buďte úspěšným profesionálem na klimatizace

Používejte naši všestrannou řadu zařízení pro servis a opravy automobilových klimatizačních systémů a udělejte ze své společnosti efektivní a úspěšný servis klimatizací. Lední medvěd Eddie vám poskytuje podporu v podobě užitečných informací a propagačních materiálů, se kterými budete napřed před konkurencí o délku Eddieho nosu!

KONTAKTUJTE NÁS

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji

Email: bratislava@dometic.com
Tel: +421 2 45 529 680
Fax: +421 2 45 529 680
Net: www.dometic.cz