Vysvětlení naší koncepce nízkých emisí

Bez nízkých emisí

Extrakce bez nízkých emisí, klimatizace není zcela vyprázdněna. Kompresor servisní jednotky není schopen systém zcela vyprázdnit a v klimatizaci zůstane zbytek 500 milibarů (absolutní tlak) chladiva.

Vakuová fáze bez nízkých emisí, zbývající chladivo (500 milibarů) je extrahováno pomocí vypouštěcí strany vývěvy, od 1 do 10 % v závislosti na zařízení.

Vypuštění oleje bez nízkých emisí, chladivo potřebné k vypuštění použitého oleje unikne do životního prostředí přes ventilační otvory zásobníku starého oleje. Pro každou operaci vypuštění použitého oleje je to v závislosti na zařízení od 40 do 100 gramů.

S nízkými emisemi

Extrakce s nízkými emisemi, na základě spolupráce mezi kompresorem a vývěvou je dosaženo vyprázdnění téměř 100 % a žádné chladivo není ztraceno.

Vypuštění použitého oleje s nízkými emisemi, chladivo potřebné k vypuštění použitého oleje je extrahováno pomocí vývěvy z hermeticky uzavřené nádoby použitého oleje a je naplněno do vnitřní nádrže pomocí kompresoru. Žádné chladivo není ztraceno!

Úspory nákladů na servis klimatizací
s využitím koncepce nízkých emisí

Průměrné množství chladiva napouštěného do klimatizačního systému: 600 g
Průměrná tržní cena chladiva R1234yf: 130,00 € / kg

Servis klimatizací s chladivem R 1234yf
bez koncepce nízkých emisí

Ztráta chladiva během odsávání použitého oleje 25 g 3,25 €
Chladivo regenerované z klimatizačního systému 95 % 3,90 €
Ztráta chladiva na servis 7,15 €
Při provádění servisu 3 klimatizací týdně
je roční ztráta chladiva
1136,85 €

Úspory nákladů na servis klimatizací
s využitím koncepce nízkých emisí

Ztráta chladiva během odsávání použitého oleje 0 g 0,00 €
Chladivo regenerované z klimatizačního systému 99,9 % 0,08 €
Ztráta chladiva na servis 0,08 €
Při provádění servisu 3 klimatizací týdně
je roční ztráta chladiva
12,72 €

Roční úspory za rok při používání
koncepce nízkých emisí 1124,13 €

Roční úspory za 8 let s koncepcí nízkých emisí: 8993,04 €

Profesionální standard

Už roky je ASC od WAECO zkratkou pro výtečnou kvalitu a špičkovou technologii zařízení pro klimatizace. Tato řada je neustále zlepšována a doplňována pro splnění budoucích požadavků. Všechny servisní jednotky ASC jsou zcela moderní a plně automatické

Buďte úspěšným profesionálem na klimatizace

Používejte naši všestrannou řadu zařízení pro servis a opravy automobilových klimatizačních systémů a udělejte ze své společnosti efektivní a úspěšný servis klimatizací. Lední medvěd Eddie vám poskytuje podporu v podobě užitečných informací a propagačních materiálů, se kterými budete napřed před konkurencí o délku Eddieho nosu!

KONTAKTUJTE NÁS

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji

Email: bratislava@dometic.com
Tel: +421 2 45 529 680
Fax: +421 2 45 529 680
Net: www.dometic.cz