Deteksjon av nitrogentrykklekkasje

Sort by:

Denne metoden involverer produksjon av positivt trykk ved nitrogen eller negativt trykk ved vakuum ved hjelp av klimaserviceapparatet. Lekkasjeregistrering ved differensialtrykk er i hovedsak egnet for innledende testing av kraftige lekkasjer eller også tomme anlegg. Det indikerer bare at systemet legger – ikke hvor lekkasjen befinner seg. Testing er bare mulig med klimaserviceapparater som automatisk stanser når det er umulig å generere et vakuum (f.eks. alle WAECO ASC-serviceapparater).

Hvis prosessen fortsetter uten feilmeldinger kan du være sikker på at systemet ikke har noen lekkasje og kan fylles på med kjølemiddel. Kravene til kjemikalie-miljøvernforordningen blir imøtegått.