UV-fargestoffer

Sort by:
Selected filters
Til kjølemiddel
Oljetype

UV-lekkasjeregistreringsadditiver

UV-lekkasjeregistreringsadditiver er velprøvde verden over fordi de er raske og enkle å bruke og gir en høy registreringsnøyaktighet til konkurransedyktige priser. Det lønner seg å utvise varsomhet fordi additiver av dårlig kvalitet kan forårsake slitasje på tetningene i klimaanlegget så vel som i klimaserviceapparatet. Videre kan lekkasjeregistreringsadditiver inneholde løsemidler som skader kjølemiddeloljens smøreevne. Derfor bør du sørge for at du kjøper kvalitet når du kjøper et lekkasjeregistreringsadditiv!

For bruk sammen med kjølemiddeloljer (PAG, mineralolje, ester) er det for tiden bare et UV-additiv tilgjengelig som ikke inneholder noen løsemidler overhodet, men som har en fremragende fluorisering og utelukkende er basert på førsteklasses kjølemiddeloljer. Navnet: TRACER®. Når det brukes riktig er dette additivet absolutt sikkert i bruk for alle typer bilklimaanlegg og klimaserviceapparater. Spesielle TRACER® lekkasjeregistreringsadditiver har allerede blitt godkjent for bruk med nye kjølemidler, slik som CO2 og R 1234yf. TRACER®-produkter inneholder 10 ganger mer farge enn andre UV-additiver, hvilket gjør dem langt mer effektive når det gjelder å spore mindre lekkasjer.

Kompressorolje med UV-additiv – det dreier seg om den rette miksen!

Under tilsetting av UV-lekkasjeregistreringsfarger må det passes på at kompressoroljen og UV-additivet må være perfekt samstemt for å unngå farlige blandinger. Dette er særdeles viktig hvis du jobber på hybridkjøretøy. Tilsetting av ikke-kompatibel lekkasjeregistreringsfarge kan føre til et scenario hvor kompressoroljen blir elektrisk ledende og livstruende spenninger bygges opp i området rundt klimaanleggkompressoren.

Beskytt servicepersonalet ditt - sørg for å tilsette den riktige blandingen. Vi kan rådgi deg angående hvilket produkt du bør bruke.