Zestawy warsztatowe do układów klimatyzacji

Sort by:

W ramach napraw układów klimatyzacji często konieczna jest wymiana drobnych części, jak rdzenie zaworów lub o-ringi. W celu zapewnienia łatwego dostępu do tych małych części konieczny jest dobrze przemyślany system magazynowania części do różnych pojazdów. Zestawy warsztatowe DOMETIC zawierają wszystkie niezbędne części, posegregowane w praktyczny i przejrzysty sposób w metalowych skrzynkach. Zawartość obejmuje zakres od zatyczek, które zapobiegają przedostawaniu się cieczy i ciał obcych do otwartych układów klimatyzacji, aż po specyficzne zestawy o-ringów do układów klimatyzacji montowanych fabrycznie oraz jako doposażenie.