Oleje do kompresorów w układach klimatyzacji

Sort by:
             

Clear all 

Select items to compare Compare 

Selected filters
For Refrigerant
Oil Type
Viscosity

Jaki olej do jakiego kompresora klimatyzacji?

Poniżej przedstawiamy prostą zasadę stosowaną przez naszych profesjonalistów w zakresie klimatyzacji: zawsze sprawdzaj, czy używasz prawidłowego typu oleju! Jeśli w układzie znajduje się olej PAG, należy dozować olej PAG; jeśli jest to olej POE, należy dozować olej POE. Zalecamy również wykorzystywanie specjalnych olejów rekomendowanych przez producentów danych kompresorów. Daje to gwarancję dopasowania oleju do układu.

Aby dowiedzieć się, jaki typ oleju znajduje się w obiegu chłodniczym, należy sprawdzić tę informację w dokumentacji samochodu lub na naklejce serwisowej układu klimatyzacji. W przypadku wątpliwości należy zawsze sprawdzać i zapisywać lepkość!

Oleje PAG

Oleje PAG to w pełni syntetyczne, higroskopijne oleje oparte na glikolach polialkilenowych. Producenci pojazdów i kompresorów wykorzystują w swoich fabrykach ten olej o różnej lepkości w układach klimatyzacji na R 134a i R 1234yf.

Oleje PAO

Oleje PAO są całkowicie syntetyczne i nie są higroskopijne. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych olejów nie pochłaniają one wilgoci z powietrza. Oleje PAO stosuje się z czynnikiem chłodniczym R134a, nie są one jednak dopuszczone przez producentów kompresorów.

Oleje POE

Oleje poliestrowe – w skrócie POE – są związkami organicznymi i należą do kategorii olei w pełni syntetycznych. W porównaniu do olejów mineralnych mają one lepszą stabilność termiczną. Mają one natomiast gorszą zgodność z elastomerami i odporność na hydrolizę niż oleje mineralne. Oleje POE są higroskopijne.

Łańcuchy chemiczne obustronnie nieaktywne

IDEMITSU jest wiodącym na świecie producentem oleju opartego na glikolach polialkilenowych (PAG) – podstawowego środka smarnego wykorzystywanego w samochodowych układach klimatyzacji. Olej PAG Daphne Hermetic zapewnia doskonałe właściwości, trwałość i zgodność z układem. Zwykłe, obustronnie aktywne cząsteczki oleju PAG są stosunkowo aktywne chemicznie. Typowe oleje PAG zawierają łańcuchy węglowe nieaktywne tylko po jednej stronie. Łańcuchy w olejach PAG Daphne Hermetic są nieaktywne z obu stron, przez co są bardzo stabilne.