Wykrywanie wycieków promieniowaniem UV

Sort by:

Specjalny fluorescencyjny dodatek wstrzykiwany jest do obiegu chłodzenia — z użyciem stacji do serwisowania klimatyzacji lub ręcznie. Niektóre nowe osuszacze są już fabrycznie dostarczane z takimi dodatkami. Gdy komponenty klimatyzacji oświetli się lampą UV i obejrzy przez okulary chroniące przed promieniowaniem UV, nieszczelności widać jako jasne miejsca. Widać je zarówno, jeśli mamy do czynienia z silnikami pokrytymi olejem, jak i z pewnej odległości. W przeciwieństwie do metody gazu formującego metoda UV jest odpowiednia także do wykrywania mniejszych wycieków. W przypadku nieszczelności powstałych wskutek wibracji jest to jedyna dostępna metoda.