Wykrywanie wycieków za pomocą azotu pod ciśnieniem

Sort by:

Ta metoda wymaga wytworzenia nadciśnienia za pomocą azotu lub podciśnienia za pomocą próżni przez stację do serwisowania klimatyzacji. Wykrywanie nieszczelności za pomocą różnicy ciśnień jest wskazane głównie do wstępnej diagnozy mocno rozszczelnionych układów albo wręcz pustych systemów. Wykazuje bowiem tylko obecność wycieku, a nie jego miejsce. Test jest możliwy tylko przy zastosowaniu stacji do serwisowania klimatyzacji wyłączającej się automatycznie przy braku próżni (np. wszystkich stacji DOMETIC ASC).

Jeśli proces trwa bez ostrzeżeń o błędach, pewne jest, że system jest szczelny i może być napełniony czynnikiem chłodniczym. Postępowanie takie jest zgodne z wymogami rozporządzenia o ochronie przed oddziaływaniem chemikaliów.