WAECO Low Emission

Úspora nákladov a ochrana životného prostredia

Takmer 100-% recyklácia chladiva

Pomocou technológie WAECO ASC Low Emission je možné recyklovať takmer 100 % chladiva počas  servisu klimatizácie. Ako to funguje? K strate chladiaceho média dochádza hlavne vo fáze, kedy sa chladiace médium vytláča z oleja pomocou vákuovej vývevy. Servisné jednotky ASC Low Emission zachytávajú uniknuté chladiace médium do hermetickej, tlakovo uzavretej nádoby na použitý olej, recyklujú ho a vracajú do internej nádrže chladiaceho média. Výsledkom je hodnota straty chladiaceho média blízko úrovne nula percent!

Presná identifikácia množstva recyklovaného chladiva taktiež umožňuje vyvodiť záver o tesnosti klimatizácie (diagnostický nástroj).

Technológia Low Emission sa oplatí!

Vzácne zdroje chladiacich médií a prudko rastúce ceny sú horúcimi témami v súvislosti so servisom klimatizačných systémov vozidiel. Len v období od augusta 2017 do augusta 2018 sa cena za jeden kilogram chladiva R134a zvýšila z približne 17 € na približne 46 € – a tento trend naďalej pokračuje.

Servisná technológia WAECO Low Emission ponúka ekonomické, bezpečné a ekologické riešenie pre konvenčné klimatizačné systémy s chladivom R134a, ako aj pre alternatívne systémy s chladivom R1234yf.

Výhody:

  • Takmer 100-% recyklácia chladiaceho média
  • Prakticky žiadne škodlivé emisie
  • Žiadna zbytočná strata financií

Ziskové a šetrné k životnému prostrediu

Chladivo R134a je od 01.01.2011 zakázané pre nové typové schválenia a od 01.01.2017 zakázané aj ako továrenská náplň vo všetkých nových vozidlách (platné pre vozidlá kategórie M1 a N1) kvôli svojmu vysokému vplyvu na globálne otepľovanie (GWP). Na rozdiel od R12 nie je používanie chladiva R134a pre servis a opravy zakázané. Nariadenie EÚ 842/2006 definuje maximálne množstvá chladiva, ktoré sa má dovážať z krajín mimo EÚ, čo dnes vedie k nárastu cien.

Phase-down timetable for R 134a

Chladivo R1234yf sa od 01.01.2011 používa pre nové typové schválenia v automobilovom priemysle. Chladivo R1234yf má nižšie GWP ako R134a, ale je horľavejšie. Konverzia podobná tej z R12 na R134a sa neuskutočňuje z technických dôvodov.

Servisná koncepcia WAECO Low Emission ponúka ekonomické, bezpečné a ekologické riešenie – pre konvenčné klimatizačné systémy s chladivom R134a, ako aj pre systémy s chladivom R1234yf. Výhody: takmer 100-% recyklácia chladiaceho média, prakticky žiadne škodlivé emisie a zbytočná strata peňazí.

Expected price increase for R 134a

Úspora nákladov za servis klimatizácií s koncepciou Low Emission

Recyklácia a úplné opätovné použitie chladiva namiesto neustáleho kupovania nového chladiva

Úspora nákladov za servis klimatizácie s koncepciou Low Emission (250 vozidiel) R134a

Servis klimatizácie s chladivom R1234yf bez koncepcie Low Emission
Priemerné množstvo chladiaceho média naplneného do klimatizačného systému 600 g
Priemerná trhová cena chladiaceho média R1234yf 130,00 EUR€/kg
Strata chladiaceho média pri odsávaní oleja 25 g 3,25 €
Množstvo chladiaceho média recyklovaného zo systému klimatizácie 95 % 3,90 g €
Strata chladiaceho média za 1 servis 7,15 g€

 


Pri 3 servisoch klimatizácie za týždeň je ročná strata na chladiacom médiu 1115,40 €€
Servis klimatizácií s chladivom R 1234yf s koncepciou Low Emission
Priemerné množstvo chladiaceho média naplneného do klimatizačného systému 600 g
Priemerná trhová cena chladiaceho média R1234yf 130,00 €€/kg
Strata chladiaceho média pri odsávaní oleja 0 g 0,00 €
Množstvo chladiaceho média recyklovaného zo systému klimatizácie 99,9 % 0,08 g€
Strata chladiaceho média za 1 servis 0,08 g€

 


Pri 3 servisoch klimatizácie za týždeň je ročná strata na chladiacom médiu 12,48 g€