Vuodonetsintä typellä

Sort by:

Tässä menetelmässä ilmastointilaitteeseen tehdään ylipaine typellä tai alipaine huoltolaitteen tyhjiöpumpulla. Paine-eroon perustuva menetelmä soveltuu ensidiagnoosiin paljon vuotavien tai jo tyhjien ilmastointilaitteiden vuodonetsinnässä. Tällä tavoin voidaan vain todeta, että järjestelmässä on vuoto – ei kuitenkaan paikantaa vuodon sijaintia. Menetelmä soveltuu käytettäväksi vain sellaisilla huoltolaitteilla, jotka keskeyttävät prosessin automaattisesti, jos tyhjiöinti ei onnistu (kuten kaikki WAECOn ASC-laitteet).

Jos prosessi etenee eikä virheilmoituksia synny, voit olla varma, että ilmastointilaite ei vuoda ja täyttää siihen huoletta kylmäainetta. Kemikaalien käsittelyä koskevan lain mukaiset vaatimukset ovat tällaisessa tapauksessa täyttyneet.