Ilmastointilaitteiden kompressoriöljyt

Sort by:
             

Clear all 

Select items to compare Compare 

Selected filters
Kylmäaineelle
Öljyn tyyppi
Viskositeetti

Mikä öljy millekin ilmastointilaitteen kompressorille?

Tässä on yksinkertainen ohje ilmastointiammattilaisiltamme: varmista aina, että käytät oikeaa tyyppiä! Jos järjestelmässä on PAG-öljyä, lisää vain PAG-öljyä. Jos järjestelmässä on POE-öljyä, lisää vain POE-öljyä. On myös suositeltavaa käyttää kompressorin valmistajan omaa erikoisöljyä, sillä nämä öljyt sopivat täydellisesti yhteen järjestelmän kanssa.

Jos haluat selvittää, mitä öljyä jäähdytyspiirissä virtaa, tutustu ajoneuvon tietoihin tai ilmastointijärjestelmän huoltotarraan. Jos et ole varma, kannattaa aina tarkastaa. Huomioi myös viskositeetti!

PAG-öljyt

PAG-öljyt ovat täysin synteettisiä hygroskooppisia polylalkyleeniglykolipohjaisia öljyjä. Ajoneuvojen ja kompressorien valmistajat käyttävät niitä tehtaillaan monina viskositeetteina – sekä R 134a- että R 1234yf -kylmäainetta käyttävissä ilmastointilaitteissa.

PAO-öljyt

PAO-öljyt ovat täysin synteettisiä, ei-hygroskooppisia öljyjä. Se tarkoittaa, että toisin kuin muut öljyt, ne eivät ime itseensä kosteutta ympäröivästä ilmasta. PAO-öljyjä käytetään yhdessä kylmäaineen R 134a kanssa, mutta niillä ei ole kompressorivalmistajien hyväksyntää.

POE-öljyt

Polyoliesteriöljyt, lyhenne POE, ovat orgaanisia yhdisteitä ja kuuluvat täysin synteettisiin öljyihin. Mineraaliöljyihin verrattuna niillä on ylivoimainen terminen vakaus. Niiden yhteensopivuus elastomeerien kanssa ja hydrolyysin vastustuskyky eivät ole yhtä hyvät kuin mineraaliöljyillä. POE-öljyt ovat hygroskooppisia.

Double end capped molekyylirakenne

IDEMITSU on maailman johtava polyalkyleeniglykoliöljyjen (PAG) valmistaja. PAG-öljyt ovat ajoneuvojen ilmastointilaitteiden pääasiallinen voiteluaine. Kestävä Daphne Hermetic PAG -öljy tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn, kestävyyden sekä yhteensopivuuden eri järjestelmien kanssa. Perinteiset, molemmista päistä avoimet PAG-öljymolekyylit ovat melko reaktiivisia kemialtaan. Tyypillisesti PAG-tuotteissa toinen hiiliketjun päistä on suojattu. Daphne Hermetic PAG -sarjan voiteluaineissa hiiliketjujen molemmat päät on suojattu. Tämän ansiosta molekyylit ovat kemiallisesti reagoimattomia ja erittäin vakaita.